ప్రకృతి     
ธรรมชาติ

-

ส่วนโค้ง
sùan-kóng
+

చాపము

-

โรงนา
rong-na
+

కణజము

-

อ่าว
ào
+

అఖాతము

-

ชายหาด
chai-hàt
+

సముద్రతీరము

-

ฟอง
fawng
+

బుడగ

-

ถ้ำ
tâm′
+

గుహ

-

ฟาร์ม
fam
+

వ్యవసాయ

-

ไฟ
fai′
+

అగ్ని

-

ร่องรอย
râwng-rawy
+

పాదముద్ర

-

โลก
lôk
+

భూగోళము

-

การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
+

పంటకోత

-

ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
+

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
+

సరస్సు

-

ใบไม้
bai′-mái
+

ఆకు

-

ภูเขา
poo-kǎo′
+

పర్వతము

-

มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
+

మహాసముద్రము

-

พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
+

సమగ్ర దృశ్యము

-

ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
+

శిల

-

แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
+

వసంతము

-

ป่าพรุ
bhà-próo′
+

చిత్తడి

-

ต้นไม้
dhôn′-mái
+

చెట్టు

-

ขอนไม้
kǎwn-mái
+

చెట్టు కాండము

-

หุบเขา
hòop′-kǎo′
+

లోయ

-

วิว
wew′
+

వీక్షణము

-

พวยน้ำ
puay′-nám′
+

నీటి జెట్

-

น้ำตก
nám′-dhòk′
+

జలపాతము

-

คลื่น
klêun
+

అల

-
ส่วนโค้ง
sùan-kóng
చాపము

-
โรงนา
rong-na
కణజము

-
อ่าว
ào
అఖాతము

-
ชายหาด
chai-hàt
సముద్రతీరము

-
ฟอง
fawng
బుడగ

-
ถ้ำ
tâm′
గుహ

-
ฟาร์ม
fam
వ్యవసాయ

-
ไฟ
fai′
అగ్ని

-
ร่องรอย
râwng-rawy
పాదముద్ర

-
โลก
lôk
భూగోళము

-
การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
పంటకోత

-
ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
సరస్సు

-
ใบไม้
bai′-mái
ఆకు

-
ภูเขา
poo-kǎo′
పర్వతము

-
มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
మహాసముద్రము

-
พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
సమగ్ర దృశ్యము

-
ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
శిల

-
แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
వసంతము

-
ป่าพรุ
bhà-próo′
చిత్తడి

-
ต้นไม้
dhôn′-mái
చెట్టు

-
ขอนไม้
kǎwn-mái
చెట్టు కాండము

-
หุบเขา
hòop′-kǎo′
లోయ

-
วิว
wew′
వీక్షణము

-
พวยน้ำ
puay′-nám′
నీటి జెట్

-
น้ำตก
nám′-dhòk′
జలపాతము

-
คลื่น
klêun
అల