మతము     
ศาสนา

-

เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
+

ఈస్టర్ పక్షి

-

ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
+

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

นางฟ้า
nang-fá
+

దేవదూత

-

ระฆัง
rá′-kang′
+

గంట

-

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
+

బైబిలు

-

บิชอป
bì′-châwp
+

మతగురువు

-

การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
+

దీవెన

-

พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
+

బౌద్ధమతం

-

ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
+

క్రైస్తవ మతం

-

ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
+

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
+

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

โบสถ์
bòt
+

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

โลงศพ
long-sòp′
+

శవపేటిక

-

การสร้าง
gan-sâng
+

సృష్టి

-

ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
+

సిలువ బొమ్మ

-

ภูต
pôot
+

దయ్యము

-

พระเจ้า
prá′-jâo′
+

దేవుడు

-

ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
+

హిందూమతము

-

ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
+

ఇస్లామ్ మతము

-

ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
+

యూదు మతము

-

การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
+

ధ్యానము

-

มัมมี่
mam′-mêe
+

తల్లి

-

ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
+

మహమ్మదీయులు

-

สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
+

మతాధికారి

-

การภาวนา
gan-pao-na
+

ప్రార్థన

-

นักบวช
nák′-bùat
+

పూజారి

-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
+

మతము

-

การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
+

సేవ

-

สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
+

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

วัด
wát′
+

ఆలయము

-

สุสาน
sòo′-sǎn
+

సమాధి

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
ఈస్టర్ పక్షి

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
นางฟ้า
nang-fá
దేవదూత

-
ระฆัง
rá′-kang′
గంట

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
బైబిలు

-
บิชอป
bì′-châwp
మతగురువు

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
దీవెన

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
బౌద్ధమతం

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
క్రైస్తవ మతం

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
โบสถ์
bòt
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
โลงศพ
long-sòp′
శవపేటిక

-
การสร้าง
gan-sâng
సృష్టి

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
సిలువ బొమ్మ

-
ภูต
pôot
దయ్యము

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
దేవుడు

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
హిందూమతము

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ఇస్లామ్ మతము

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
యూదు మతము

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
ధ్యానము

-
มัมมี่
mam′-mêe
తల్లి

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
మహమ్మదీయులు

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
మతాధికారి

-
การภาวนา
gan-pao-na
ప్రార్థన

-
นักบวช
nák′-bùat
పూజారి

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
మతము

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
సేవ

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
วัด
wát′
ఆలయము

-
สุสาน
sòo′-sǎn
సమాధి