కళలు     
ศิลปะ

-

เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
+

ప్రశంస

-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
+

కళ

-

การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
+

విల్లు

-

แปรง
bhræng
+

బ్రష్

-

สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
+

కలరింగ్ పుస్తకము

-

นักเต้น
nák′-dhên′
+

నర్తకి

-

การวาดภาพ
gan-wât-pâp
+

డ్రాయింగ్

-

แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
+

గ్యాలరీ

-

หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
+

గాజు కిటికీ

-

กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
+

గ్రాఫిటీ

-

หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
+

హస్తకళ

-

งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
+

మొజాయిక్

-

จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
+

కుడ్య చిత్రము

-

พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
+

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

การแสดง
gan-sà′-dæng
+

పనితీరు

-

ภาพ
pâp
+

బొమ్మ

-

บทกวี
bòt′-gà′-wee
+

పద్యము

-

ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
+

శిల్పము

-

เพลง
playng
+

పాట

-

อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
+

ప్రతిమ

-

สีน้ำ
sěe-nám
+

నీటి రంగు

-
เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
ప్రశంస

-
ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
కళ

-
การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
విల్లు

-
แปรง
bhræng
బ్రష్

-
สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
కలరింగ్ పుస్తకము

-
นักเต้น
nák′-dhên′
నర్తకి

-
การวาดภาพ
gan-wât-pâp
డ్రాయింగ్

-
แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
గ్యాలరీ

-
หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
గాజు కిటికీ

-
กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
గ్రాఫిటీ

-
หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
హస్తకళ

-
งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
మొజాయిక్

-
จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
కుడ్య చిత్రము

-
พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
การแสดง
gan-sà′-dæng
పనితీరు

-
ภาพ
pâp
బొమ్మ

-
บทกวี
bòt′-gà′-wee
పద్యము

-
ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
శిల్పము

-
เพลง
playng
పాట

-
อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
ప్రతిమ

-
สีน้ำ
sěe-nám
నీటి రంగు