వాతావరణము     
สภาพอากาศ

-

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
+

భారమితి

-

เมฆ
mâyk
+

మేఘము

-

ความเย็น
kwam-yen′
+

చల్లని

-

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
+

చంద్రవంక

-

ความมืด
kwam-mêut
+

చీకటి

-

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
+

కరువు

-

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
+

భూమి

-

หมอก
màwk
+

పొగమంచు

-

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
+

గడ్డకట్టిన మంచు

-

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
+

ధృవప్రాంతము

-

ความร้อน
kwam-ráwn
+

ఉష్ణము

-

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
+

సుడిగాలి

-

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
+

ఐసికల్

-

ฟ้าผ่า
fá-pà
+

మెఱుపు

-

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
+

ఉల్కాపాతం

-

ดวงจันทร์
duang-jan′
+

చంద్రుడు

-

รุ้ง
róong′
+

హరివిల్లు

-

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
+

వర్షపు బిందువు

-

หิมะ
hì′-má′
+

మంచు

-

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
+

స్నోఫ్లేక్

-

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
+

మంచు మనిషి

-

ดาว
dao
+

నక్షత్రం

-

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
+

తుఫాను

-

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
+

తుఫాను వేగము

-

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
+

సూర్యుడు

-

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
+

సూర్యకిరణము

-

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
+

సూర్యాస్తమయము

-

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
+

ఉష్ణమాని

-

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
+

ఉరుము

-

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
+

కను చీకటి

-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
+

వాతావరణము

-

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
+

తడి పరిస్థితులు

-

ลม
lom′
+

గాలి

-
เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
భారమితి

-
เมฆ
mâyk
మేఘము

-
ความเย็น
kwam-yen′
చల్లని

-
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
చంద్రవంక

-
ความมืด
kwam-mêut
చీకటి

-
ภัยแล้ง
pai′-lǽng
కరువు

-
แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
భూమి

-
หมอก
màwk
పొగమంచు

-
น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
గడ్డకట్టిన మంచు

-
การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ధృవప్రాంతము

-
ความร้อน
kwam-ráwn
ఉష్ణము

-
พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
సుడిగాలి

-
น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ఐసికల్

-
ฟ้าผ่า
fá-pà
మెఱుపు

-
อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ఉల్కాపాతం

-
ดวงจันทร์
duang-jan′
చంద్రుడు

-
รุ้ง
róong′
హరివిల్లు

-
หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
వర్షపు బిందువు

-
หิมะ
hì′-má′
మంచు

-
เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
స్నోఫ్లేక్

-
ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
మంచు మనిషి

-
ดาว
dao
నక్షత్రం

-
ฟ้าร้อง
fá-ráwng
తుఫాను

-
น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
తుఫాను వేగము

-
พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
సూర్యుడు

-
แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
సూర్యకిరణము

-
พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
సూర్యాస్తమయము

-
เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ఉష్ణమాని

-
พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ఉరుము

-
พลบค่ำ
plóp′-kâm′
కను చీకటి

-
สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
వాతావరణము

-
สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
తడి పరిస్థితులు

-
ลม
lom′
గాలి