కళాత్మకత     
สถาปัตยกรรม

-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
+

శిల్పకళ

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

కార్యక్షేత్రం

-

โรงนา
rong-na
+

గాదె

-

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
+

శిల్పకళాశైలి

-

อิฐ
ìt′
+

బ్లాకు

-

บ้านอิฐ
bân-ìt′
+

ఇటుకల ఇల్లు

-

สะพาน
sà′-pan
+

వంతెన

-

อาคาร
a-kan
+

భవనము

-

ปราสาท
bhra-sàt
+

కోట

-

มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
+

కేథడ్రాల్

-

เสา
sǎo′
+

కాలమ్

-

สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
+

నిర్మాణ స్థలం

-

หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
+

గుమ్మటపు కప్పు

-

ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
+

ప్రవేశద్వారం

-

สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
+

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

ป้อม
bhâwm
+

కోట

-

หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
+

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

ประตู
bhrà′-dhoo
+

ప్రవేశద్వారము

-

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
+

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
+

లైట్ హౌస్

-

สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
+

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

มัสยิด
mát′-sà′-yít′
+

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
+

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
+

కార్యాలయ భవనము

-

หลังคา
lǎng′-ka
+

ఇంటి పైకప్పు

-

ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
+

శిథిలము

-

นั่งร้าน
nâng′-rán
+

మంచె

-

ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
+

ఆకాశహర్మం

-

สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
+

వేలాడే వంతెన

-

กระเบื้อง
grà′-bêuang
+

చదరపు పెంకు

-
สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′
శిల్పకళ

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
కార్యక్షేత్రం

-
โรงนา
rong-na
గాదె

-
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก
sà′-tǎ-bhàt′-yók′-rawn-má′-yóok′-ba-rôk
శిల్పకళాశైలి

-
อิฐ
ìt′
బ్లాకు

-
บ้านอิฐ
bân-ìt′
ఇటుకల ఇల్లు

-
สะพาน
sà′-pan
వంతెన

-
อาคาร
a-kan
భవనము

-
ปราสาท
bhra-sàt
కోట

-
มหาวิหาร
má′-hǎ-wí′-hǎn
కేథడ్రాల్

-
เสา
sǎo′
కాలమ్

-
สถานที่ก่อสร้าง
sà′-tǎn-têe-gàwt-ráng
నిర్మాణ స్థలం

-
หลังคาโดม
lǎng′-ka-dom
గుమ్మటపు కప్పు

-
ซุ้มประตู
sóom′-bhrà′-dhoo
ప్రవేశద్వారం

-
สนามกีฬา
sà′-nǎm-gee-la
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
ป้อม
bhâwm
కోట

-
หลังคาหน้าจั่ว
lǎng′-ka-nâ-jùa
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
ประตู
bhrà′-dhoo
ప్రవేశద్వారము

-
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้
bân-bhoon-bæ̀p-choh-krong-mái′
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
ประภาคาร
bhrà′-pa-kan
లైట్ హౌస్

-
สิ่งก่อสร้าง
sìng′-gàw-sâng
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
มัสยิด
mát′-sà′-yít′
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree-tæ̂ng-hǐn′-rôop-sèe-lìam
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
อาคารสำนักงาน
a-kan-sǎm′-nák′-ngan
కార్యాలయ భవనము

-
หลังคา
lǎng′-ka
ఇంటి పైకప్పు

-
ซากปรักหักพัง
sâk-bhà′-ràk′-hàk′-pang′
శిథిలము

-
นั่งร้าน
nâng′-rán
మంచె

-
ตึกระฟ้า
dhèuk′-rá′-fá
ఆకాశహర్మం

-
สะพานแขวน
sà′-pan-kwæ̌n
వేలాడే వంతెన

-
กระเบื้อง
grà′-bêuang
చదరపు పెంకు