మొక్కలు     
Bitkiler

-

bambu +

వెదురు

-

çiçek +

పూయు

-

çiçek buketi +

పువ్వుల గుత్తి

-

dalga +

శాఖ

-

dal +

మొగ్గ

-

kaktüs +

బ్రహ్మ జెముడు

-

yonca +

విలాసవంతమైన

-

koni +

శంఖు ఆకారం

-

peygamber çiçeği +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

çiğdem +

కుంకుమ పువ్వు

-

nergis +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

papatya +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

karahindiba +

డాండెలైన్

-

çiçek +

పువ్వు

-

yeşillik +

దళములు

-

tahıl +

ధాన్యము

-

çim +

గడ్డి

-

büyüme +

పెరుగుదల

-

sümbül +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

çim +

పచ్చిక బయలు

-

zambak +

లిల్లీ పుష్పము

-

keten tohumu +

అవిశ విత్తులు

-

mantar +

పుట్టగొడుగు

-

zeytin ağacı +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palmiye ağacı +

పామ్ చెట్టు

-

hercai menekşe +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

şeftali ağacı +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

bitki +

మొక్క

-

haşhaş +

గసగసాలు

-

kök +

వేరు

-

gül +

గులాబీ

-

tohum +

విత్తనం

-

kardelen +

మంచుబిందువు

-

ayçiçeği +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

diken +

ముల్లు

-

gövde +

మొండెము

-

lale +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

nilüfer +

నీటి కలువ

-

buğday +

గోధుమలు

-
bambu
వెదురు

-
çiçek
పూయు

-
çiçek buketi
పువ్వుల గుత్తి

-
dalga
శాఖ

-
dal
మొగ్గ

-
kaktüs
బ్రహ్మ జెముడు

-
yonca
విలాసవంతమైన

-
koni
శంఖు ఆకారం

-
peygamber çiçeği
కార్న్ ఫ్లవర్

-
çiğdem
కుంకుమ పువ్వు

-
nergis
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
papatya
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
karahindiba
డాండెలైన్

-
çiçek
పువ్వు

-
yeşillik
దళములు

-
tahıl
ధాన్యము

-
çim
గడ్డి

-
büyüme
పెరుగుదల

-
sümbül
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
çim
పచ్చిక బయలు

-
zambak
లిల్లీ పుష్పము

-
keten tohumu
అవిశ విత్తులు

-
mantar
పుట్టగొడుగు

-
zeytin ağacı
ఆలివ్ చెట్టు

-
palmiye ağacı
పామ్ చెట్టు

-
hercai menekşe
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
şeftali ağacı
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
bitki
మొక్క

-
haşhaş
గసగసాలు

-
kök
వేరు

-
gül
గులాబీ

-
tohum
విత్తనం

-
kardelen
మంచుబిందువు

-
ayçiçeği
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
diken
ముల్లు

-
gövde
మొండెము

-
lale
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
nilüfer
నీటి కలువ

-
buğday
గోధుమలు