సారాంశ నిబంధనలు     
Soyut terimler

-

yönetim +

పరిపాలన

-

reklam +

ప్రకటనలు

-

ok +

బాణము

-

yasağı +

నిషేధము

-

kariyer +

కెరీర్

-

merkez +

కేంద్రము

-

seçim +

ఎంపిక

-

işbirliği +

సహకారము

-

renk +

రంగు

-

temas +

పరిచయము

-

tehlike +

అపాయము

-

aşk ilanı +

ప్రేమ ప్రకటన

-

düşüş +

తిరోగమనము

-

tanım +

నిర్వచనము

-

fark +

వ్యత్యాసము

-

zorluk +

కష్టము

-

yön +

దిశ

-

keşif +

ఆవిష్కరణ

-

bozukluk +

రుగ్మత

-

mesafe +

దూరము

-

mesafe +

దూరము

-

çeşitlilik +

వైవిధ్యము

-

çaba +

కృషి

-

arama +

తరచి చూచుట

-

düşüş +

పతనము

-

kuvvet +

శక్తి

-

parfüm +

పరిమళము

-

özgürlük +

స్వాతంత్ర్యము

-

hayalet +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

yarı +

సగము

-

yükseklik +

ఎత్తు

-

yardım +

సహాయము

-

saklanma yeri +

దాగుకొను చోటు

-

vatan +

స్వదేశము

-

hijyen +

పారిశుధ్యము

-

fikir +

ఆలోచన

-

illüzyon +

భ్రమ

-

hayal +

ఊహాగానము

-

istihbarat +

గూఢచార

-

davet +

ఆహ్వానము

-

adalet +

న్యాయము

-

işık +

కాంతి

-

görünüm +

చూపు

-

kayıp +

నష్టము

-

büyütme +

పెద్దదిగా చేయుట

-

hata +

పొరపాటు

-

cinayet +

హత్య

-

millet +

జాతి, దేశము

-

yenilik +

నూతనత్వము

-

seçenek +

ఐచ్ఛికము

-

sabır +

ఓపికపట్టడము

-

planlama +

ప్రణాళిక

-

sorun +

సమస్య

-

koruma +

రక్షణ

-

yansıması +

ప్రతిబింబించు

-

cumhuriyet +

గణతంత్రరాజ్యము

-

risk +

ప్రమాదము

-

emniyet +

భద్రత

-

gizli +

రహస్యము

-

cinsiyet +

శృంగారము

-

gölge +

నీడ

-

boyut +

పరిమాణము

-

dayanışma +

ఐకమత్యము

-

başarı +

విజయము

-

destek +

మద్దతు

-

gelenek +

సంప్రదాయము

-

ağırlık +

బరువు

-
yönetim
పరిపాలన

-
reklam
ప్రకటనలు

-
ok
బాణము

-
yasağı
నిషేధము

-
kariyer
కెరీర్

-
merkez
కేంద్రము

-
seçim
ఎంపిక

-
işbirliği
సహకారము

-
renk
రంగు

-
temas
పరిచయము

-
tehlike
అపాయము

-
aşk ilanı
ప్రేమ ప్రకటన

-
düşüş
తిరోగమనము

-
tanım
నిర్వచనము

-
fark
వ్యత్యాసము

-
zorluk
కష్టము

-
yön
దిశ

-
keşif
ఆవిష్కరణ

-
bozukluk
రుగ్మత

-
mesafe
దూరము

-
mesafe
దూరము

-
çeşitlilik
వైవిధ్యము

-
çaba
కృషి

-
arama
తరచి చూచుట

-
düşüş
పతనము

-
kuvvet
శక్తి

-
parfüm
పరిమళము

-
özgürlük
స్వాతంత్ర్యము

-
hayalet
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
yarı
సగము

-
yükseklik
ఎత్తు

-
yardım
సహాయము

-
saklanma yeri
దాగుకొను చోటు

-
vatan
స్వదేశము

-
hijyen
పారిశుధ్యము

-
fikir
ఆలోచన

-
illüzyon
భ్రమ

-
hayal
ఊహాగానము

-
istihbarat
గూఢచార

-
davet
ఆహ్వానము

-
adalet
న్యాయము

-
işık
కాంతి

-
görünüm
చూపు

-
kayıp
నష్టము

-
büyütme
పెద్దదిగా చేయుట

-
hata
పొరపాటు

-
cinayet
హత్య

-
millet
జాతి, దేశము

-
yenilik
నూతనత్వము

-
seçenek
ఐచ్ఛికము

-
sabır
ఓపికపట్టడము

-
planlama
ప్రణాళిక

-
sorun
సమస్య

-
koruma
రక్షణ

-
yansıması
ప్రతిబింబించు

-
cumhuriyet
గణతంత్రరాజ్యము

-
risk
ప్రమాదము

-
emniyet
భద్రత

-
gizli
రహస్యము

-
cinsiyet
శృంగారము

-
gölge
నీడ

-
boyut
పరిమాణము

-
dayanışma
ఐకమత్యము

-
başarı
విజయము

-
destek
మద్దతు

-
gelenek
సంప్రదాయము

-
ağırlık
బరువు