కళలు     
Sanat

-

alkış +

ప్రశంస

-

sanat +

కళ

-

yay +

విల్లు

-

fırça +

బ్రష్

-

boyama kitabı +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

dansçı +

నర్తకి

-

çizim +

డ్రాయింగ్

-

galeri +

గ్యాలరీ

-

cam pencere +

గాజు కిటికీ

-

grafiti +

గ్రాఫిటీ

-

el sanatları +

హస్తకళ

-

mozaik +

మొజాయిక్

-

müral +

కుడ్య చిత్రము

-

müze +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

performans +

పనితీరు

-

resim +

బొమ్మ

-

şiir +

పద్యము

-

heykel +

శిల్పము

-

şarkı +

పాట

-

heykel +

ప్రతిమ

-

suluboya +

నీటి రంగు

-
alkış
ప్రశంస

-
sanat
కళ

-
yay
విల్లు

-
fırça
బ్రష్

-
boyama kitabı
కలరింగ్ పుస్తకము

-
dansçı
నర్తకి

-
çizim
డ్రాయింగ్

-
galeri
గ్యాలరీ

-
cam pencere
గాజు కిటికీ

-
grafiti
గ్రాఫిటీ

-
el sanatları
హస్తకళ

-
mozaik
మొజాయిక్

-
müral
కుడ్య చిత్రము

-
müze
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
performans
పనితీరు

-
resim
బొమ్మ

-
şiir
పద్యము

-
heykel
శిల్పము

-
şarkı
పాట

-
heykel
ప్రతిమ

-
suluboya
నీటి రంగు