వాతావరణము     
Hava

-

barometre +

భారమితి

-

bulut +

మేఘము

-

soğuk +

చల్లని

-

hilal +

చంద్రవంక

-

karanlık +

చీకటి

-

kuraklık +

కరువు

-

toprak +

భూమి

-

sis +

పొగమంచు

-

don +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

don +

ధృవప్రాంతము

-

isı +

ఉష్ణము

-

kasırga +

సుడిగాలి

-

saçak +

ఐసికల్

-

yıldırım +

మెఱుపు

-

meteor +

ఉల్కాపాతం

-

ay +

చంద్రుడు

-

gökkuşağı +

హరివిల్లు

-

yağmur damlası +

వర్షపు బిందువు

-

kar +

మంచు

-

kar tanesi +

స్నోఫ్లేక్

-

kardan adam +

మంచు మనిషి

-

yıldız +

నక్షత్రం

-

fırtına +

తుఫాను

-

fırtına kabarması +

తుఫాను వేగము

-

güneş +

సూర్యుడు

-

güneş ışığı +

సూర్యకిరణము

-

gün batımı +

సూర్యాస్తమయము

-

termometre +

ఉష్ణమాని

-

fırtına +

ఉరుము

-

alacakaranlık +

కను చీకటి

-

hava +

వాతావరణము

-

ıslak koşul +

తడి పరిస్థితులు

-

rüzgar +

గాలి

-
barometre
భారమితి

-
bulut
మేఘము

-
soğuk
చల్లని

-
hilal
చంద్రవంక

-
karanlık
చీకటి

-
kuraklık
కరువు

-
toprak
భూమి

-
sis
పొగమంచు

-
don
గడ్డకట్టిన మంచు

-
don
ధృవప్రాంతము

-
isı
ఉష్ణము

-
kasırga
సుడిగాలి

-
saçak
ఐసికల్

-
yıldırım
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
ay
చంద్రుడు

-
gökkuşağı
హరివిల్లు

-
yağmur damlası
వర్షపు బిందువు

-
kar
మంచు

-
kar tanesi
స్నోఫ్లేక్

-
kardan adam
మంచు మనిషి

-
yıldız
నక్షత్రం

-
fırtına
తుఫాను

-
fırtına kabarması
తుఫాను వేగము

-
güneş
సూర్యుడు

-
güneş ışığı
సూర్యకిరణము

-
gün batımı
సూర్యాస్తమయము

-
termometre
ఉష్ణమాని

-
fırtına
ఉరుము

-
alacakaranlık
కను చీకటి

-
hava
వాతావరణము

-
ıslak koşul
తడి పరిస్థితులు

-
rüzgar
గాలి