సంగీతం     
Müzik

-

akordeon +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalayka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

müzik grubu +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarnet +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

konser +

కచ్చేరి

-

tambur +

డ్రమ్

-

davul +

డ్రమ్ములు

-

flüt +

వేణువు

-

kuyruklu piyano +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitar +

గిటార్

-

salon +

సభా మందిరం

-

klavye +

కీబోర్డ్

-

ağız armonikası +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

müzik +

సంగీతం

-

müzik standı +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nota +

సూచన

-

org +

అవయవము

-

piyano +

పియానో

-

saksafon +

శాక్సోఫోను

-

şarkıcı +

గాయకుడు

-

tel +

తీగ

-

trompet +

గాలి వాద్యము

-

trompetçi +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

keman +

వాయులీనము

-

keman kutusu +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksilofon +

జల తరంగిణి

-
akordeon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalayka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
müzik grubu
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarnet
సన్నాయి వాయిద్యం

-
konser
కచ్చేరి

-
tambur
డ్రమ్

-
davul
డ్రమ్ములు

-
flüt
వేణువు

-
kuyruklu piyano
గ్రాండ్ పియానో

-
gitar
గిటార్

-
salon
సభా మందిరం

-
klavye
కీబోర్డ్

-
ağız armonikası
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
müzik
సంగీతం

-
müzik standı
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nota
సూచన

-
org
అవయవము

-
piyano
పియానో

-
saksafon
శాక్సోఫోను

-
şarkıcı
గాయకుడు

-
tel
తీగ

-
trompet
గాలి వాద్యము

-
trompetçi
కొమ్ము ఊదువాడు

-
keman
వాయులీనము

-
keman kutusu
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksilofon
జల తరంగిణి