కళాత్మకత     
Mimari

-

mimari +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

ahır +

గాదె

-

barok +

శిల్పకళాశైలి

-

blok +

బ్లాకు

-

tuğla ev +

ఇటుకల ఇల్లు

-

köprü +

వంతెన

-

bina +

భవనము

-

kale +

కోట

-

katedral +

కేథడ్రాల్

-

sütun +

కాలమ్

-

şantiye +

నిర్మాణ స్థలం

-

kubbe +

గుమ్మటపు కప్పు

-

cephe +

ప్రవేశద్వారం

-

futbol stadyumu +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

kale +

కోట

-

eğik duvar +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

kapı +

ప్రవేశద్వారము

-

yarı ahşap ev +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

deniz feneri +

లైట్ హౌస్

-

anıt +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

cami +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

dikilitaş +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

ofis binası +

కార్యాలయ భవనము

-

çatı +

ఇంటి పైకప్పు

-

harabe +

శిథిలము

-

iskele +

మంచె

-

gökdelen +

ఆకాశహర్మం

-

asma köprü +

వేలాడే వంతెన

-

karo +

చదరపు పెంకు

-
mimari
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
ahır
గాదె

-
barok
శిల్పకళాశైలి

-
blok
బ్లాకు

-
tuğla ev
ఇటుకల ఇల్లు

-
köprü
వంతెన

-
bina
భవనము

-
kale
కోట

-
katedral
కేథడ్రాల్

-
sütun
కాలమ్

-
şantiye
నిర్మాణ స్థలం

-
kubbe
గుమ్మటపు కప్పు

-
cephe
ప్రవేశద్వారం

-
futbol stadyumu
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
kale
కోట

-
eğik duvar
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
kapı
ప్రవేశద్వారము

-
yarı ahşap ev
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
deniz feneri
లైట్ హౌస్

-
anıt
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
cami
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
dikilitaş
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
ofis binası
కార్యాలయ భవనము

-
çatı
ఇంటి పైకప్పు

-
harabe
శిథిలము

-
iskele
మంచె

-
gökdelen
ఆకాశహర్మం

-
asma köprü
వేలాడే వంతెన

-
karo
చదరపు పెంకు