పెద్ద జంతువులు     
Büyük hayvanlar

-

timsah +

పెద్ద మొసలి

-

boynuz +

దుప్పి కొమ్ములు

-

babun +

బబూన్

-

ayı +

ఎలుగుబంటి

-

buffalo +

గేదె

-

deve +

ఒంటె

-

çita +

చిరుత

-

inek +

గోవు

-

timsah +

మొసలి

-

dinozor +

డైనోసార్

-

eşek +

గాడిద

-

ejderha +

డ్రాగన్

-

fil +

ఏనుగు

-

zürafa +

జిరాఫీ

-

goril +

గొరిల్లా

-

hippo +

హిప్పో

-

at +

గుర్రము

-

kanguru +

కంగారూ

-

leopar +

చిఱుతపులి

-

aslan +

సింహము

-

lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

vaşak +

శివంగి

-

canavar +

భూతము

-

geyik +

దుప్పి

-

devekuşu +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

domuz +

పంది

-

kutup ayısı +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

gergedan +

రైనో

-

geyik +

మగ జింక

-

kaplan +

పులి

-

mors +

నీటి గుర్రము

-

yaban atı +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
timsah
పెద్ద మొసలి

-
boynuz
దుప్పి కొమ్ములు

-
babun
బబూన్

-
ayı
ఎలుగుబంటి

-
buffalo
గేదె

-
deve
ఒంటె

-
çita
చిరుత

-
inek
గోవు

-
timsah
మొసలి

-
dinozor
డైనోసార్

-
eşek
గాడిద

-
ejderha
డ్రాగన్

-
fil
ఏనుగు

-
zürafa
జిరాఫీ

-
goril
గొరిల్లా

-
hippo
హిప్పో

-
at
గుర్రము

-
kanguru
కంగారూ

-
leopar
చిఱుతపులి

-
aslan
సింహము

-
lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
vaşak
శివంగి

-
canavar
భూతము

-
geyik
దుప్పి

-
devekuşu
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
domuz
పంది

-
kutup ayısı
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
gergedan
రైనో

-
geyik
మగ జింక

-
kaplan
పులి

-
mors
నీటి గుర్రము

-
yaban atı
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము