మతము     
‫مذہب‬

-

‫ایسٹر‬
ạy̰sٹr

ఈస్టర్ పక్షి

-

‫ایسٹر کا انڈا‬
ạy̰sٹr ḵạ ạnڈạ

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

‫انجیل‬
ạnjy̰l

బైబిలు

-

‫پادری‬
pạdry̰

మతగురువు

-

‫دعا‬
dʿạ

దీవెన

-

‫بدھ مت‬
bdھ mt

బౌద్ధమతం

-

‫عیسائیت‬
ʿy̰sạỷy̰t

క్రైస్తవ మతం

-

‫کرسمس کا تحفہ‬
ḵrsms ḵạ tḥfہ

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

‫کرسمس کا درخت‬
ḵrsms ḵạ drkẖt

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

‫چرچ‬
cẖrcẖ

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

‫تابوت‬
tạbwt

శవపేటిక

-

‫صلیب‬
ṣly̰b

సిలువ బొమ్మ

-

‫خدا‬
kẖdạ

దేవుడు

-

‫ہندو مت‬
ہndw mt

హిందూమతము

-

‫اسلام‬
ạslạm

ఇస్లామ్ మతము

-

‫یہودیت‬
y̰ہwdy̰t

యూదు మతము

-

‫مراقبہ‬
mrạqbہ

ధ్యానము

-

‫ممی‬
mmy̰

తల్లి

-

‫مسلمان‬
mslmạn

మహమ్మదీయులు

-

‫پوپ‬
pwp

మతాధికారి

-

‫عبادت‬
ʿbạdt

ప్రార్థన

-

‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬
sy̰nạgwg / ʿbạdt kẖạnہ

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

‫مندر‬
mndr

ఆలయము

-
‫ایسٹر‬
ạy̰sٹr
ఈస్టర్ పక్షి

-
‫ایسٹر کا انڈا‬
ạy̰sٹr ḵạ ạnڈạ
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
‫فرشتہ‬
frsẖtہ
దేవదూత

-
‫گھنٹی‬
gھnٹy̰
గంట

-
‫انجیل‬
ạnjy̰l
బైబిలు

-
‫پادری‬
pạdry̰
మతగురువు

-
‫دعا‬
dʿạ
దీవెన

-
‫بدھ مت‬
bdھ mt
బౌద్ధమతం

-
‫عیسائیت‬
ʿy̰sạỷy̰t
క్రైస్తవ మతం

-
‫کرسمس کا تحفہ‬
ḵrsms ḵạ tḥfہ
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
‫کرسمس کا درخت‬
ḵrsms ḵạ drkẖt
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
‫چرچ‬
cẖrcẖ
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
‫تابوت‬
tạbwt
శవపేటిక

-
‫تخلیق‬
tkẖly̰q
సృష్టి

-
‫صلیب‬
ṣly̰b
సిలువ బొమ్మ

-
‫شیطان‬
sẖy̰ṭạn
దయ్యము

-
‫خدا‬
kẖdạ
దేవుడు

-
‫ہندو مت‬
ہndw mt
హిందూమతము

-
‫اسلام‬
ạslạm
ఇస్లామ్ మతము

-
‫یہودیت‬
y̰ہwdy̰t
యూదు మతము

-
‫مراقبہ‬
mrạqbہ
ధ్యానము

-
‫ممی‬
mmy̰
తల్లి

-
‫مسلمان‬
mslmạn
మహమ్మదీయులు

-
‫پوپ‬
pwp
మతాధికారి

-
‫عبادت‬
ʿbạdt
ప్రార్థన

-
‫پادری‬
pạdry̰
పూజారి

-
‫مذہب‬
mdẖہb
మతము

-
‫عبادت‬
ʿbạdt
సేవ

-
‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬
sy̰nạgwg / ʿbạdt kẖạnہ
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
‫مندر‬
mndr
ఆలయము

-
‫مقبرہ‬
mqbrہ
సమాధి