మతము     
Tôn Giáo

-

lễ Phục sinh +

ఈస్టర్ పక్షి

-

quả trứng Phục sinh +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

thiên thần +

దేవదూత

-

chuông +

గంట

-

kinh thánh +

బైబిలు

-

giám mục +

మతగురువు

-

phước lành +

దీవెన

-

Phật giáo +

బౌద్ధమతం

-

Cơ-đốc giáo +

క్రైస్తవ మతం

-

món quà Giáng sinh +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

cây Giáng sinh +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

nhà thờ +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

quan tài +

శవపేటిక

-

tạo vật +

సృష్టి

-

cây thánh giá +

సిలువ బొమ్మ

-

ma quỷ +

దయ్యము

-

chúa trời +

దేవుడు

-

Ấn Độ giáo +

హిందూమతము

-

Hồi giáo +

ఇస్లామ్ మతము

-

đạo Do thái +

యూదు మతము

-

thiền +

ధ్యానము

-

xác ướp +

తల్లి

-

người theo đạo Hồi +

మహమ్మదీయులు

-

Đức Giáo hoàng +

మతాధికారి

-

kinh cầu nguyện +

ప్రార్థన

-

linh mục +

పూజారి

-

tôn giáo +

మతము

-

cầu nguyện +

సేవ

-

giáo đường Do Thái +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

đền thờ +

ఆలయము

-

ngôi mộ +

సమాధి

-
lễ Phục sinh
ఈస్టర్ పక్షి

-
quả trứng Phục sinh
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
thiên thần
దేవదూత

-
chuông
గంట

-
kinh thánh
బైబిలు

-
giám mục
మతగురువు

-
phước lành
దీవెన

-
Phật giáo
బౌద్ధమతం

-
Cơ-đốc giáo
క్రైస్తవ మతం

-
món quà Giáng sinh
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
cây Giáng sinh
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
nhà thờ
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
quan tài
శవపేటిక

-
tạo vật
సృష్టి

-
cây thánh giá
సిలువ బొమ్మ

-
ma quỷ
దయ్యము

-
chúa trời
దేవుడు

-
Ấn Độ giáo
హిందూమతము

-
Hồi giáo
ఇస్లామ్ మతము

-
đạo Do thái
యూదు మతము

-
thiền
ధ్యానము

-
xác ướp
తల్లి

-
người theo đạo Hồi
మహమ్మదీయులు

-
Đức Giáo hoàng
మతాధికారి

-
kinh cầu nguyện
ప్రార్థన

-
linh mục
పూజారి

-
tôn giáo
మతము

-
cầu nguyện
సేవ

-
giáo đường Do Thái
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
đền thờ
ఆలయము

-
ngôi mộ
సమాధి