సామగ్రి     
Vật liệu

-

đồng +

ఇత్తడి

-

xi măng +

సిమెంటు

-

đồ gốm +

పింగాణీ

-

vải vóc +

వస్త్రము

-

vải vóc +

వస్త్రము

-

bông sợi +

ప్రత్తి

-

đồ pha lê +

స్ఫటికము

-

bụi bẩn +

మురికి

-

keo dán +

జిగురు

-

da +

బాగు చేసిన తోలు

-

kim loại +

లోహము

-

dầu +

చమురు

-

bột +

పొడి

-

muối +

ఉప్పు

-

cát +

ఇసుక

-

phế liệu +

చెత్త

-

bạc +

వెండి

-

đá +

రాయి

-

rơm +

తృణము

-

gỗ +

కొయ్య

-

len +

ఉన్ని

-
đồng
ఇత్తడి

-
xi măng
సిమెంటు

-
đồ gốm
పింగాణీ

-
vải vóc
వస్త్రము

-
vải vóc
వస్త్రము

-
bông sợi
ప్రత్తి

-
đồ pha lê
స్ఫటికము

-
bụi bẩn
మురికి

-
keo dán
జిగురు

-
da
బాగు చేసిన తోలు

-
kim loại
లోహము

-
dầu
చమురు

-
bột
పొడి

-
muối
ఉప్పు

-
cát
ఇసుక

-
phế liệu
చెత్త

-
bạc
వెండి

-
đá
రాయి

-
rơm
తృణము

-
gỗ
కొయ్య

-
len
ఉన్ని