సామగ్రి     
Vật liệu

-

đồng

ఇత్తడి

-

xi măng

సిమెంటు

-

đồ gốm

పింగాణీ

-

vải vóc

వస్త్రము

-

vải vóc

వస్త్రము

-

bông sợi

ప్రత్తి

-

đồ pha lê

స్ఫటికము

-

bụi bẩn

మురికి

-

keo dán

జిగురు

-

da

బాగు చేసిన తోలు

-

kim loại

లోహము

-

dầu

చమురు

-

bột

పొడి

-

muối

ఉప్పు

-

cát

ఇసుక

-

phế liệu

చెత్త

-

bạc

వెండి

-

đá

రాయి

-

rơm

తృణము

-

gỗ

కొయ్య

-

len

ఉన్ని

-
đồng
ఇత్తడి

-
xi măng
సిమెంటు

-
đồ gốm
పింగాణీ

-
vải vóc
వస్త్రము

-
vải vóc
వస్త్రము

-
bông sợi
ప్రత్తి

-
đồ pha lê
స్ఫటికము

-
bụi bẩn
మురికి

-
keo dán
జిగురు

-
da
బాగు చేసిన తోలు

-
kim loại
లోహము

-
dầu
చమురు

-
bột
పొడి

-
muối
ఉప్పు

-
cát
ఇసుక

-
phế liệu
చెత్త

-
bạc
వెండి

-
đá
రాయి

-
rơm
తృణము

-
gỗ
కొయ్య

-
len
ఉన్ని