పెద్ద జంతువులు     
Động vật lớn

-

cá sấu

పెద్ద మొసలి

-

hươu, nai

దుప్పి కొమ్ములు

-

khỉ đầu chó

బబూన్

-

gấu

ఎలుగుబంటి

-

trâu

గేదె

-

lạc đà

ఒంటె

-

con báo gêpa

చిరుత

-

bò cái

గోవు

-

cá sấu

మొసలి

-

khủng long

డైనోసార్

-

con lừa

గాడిద

-

con rồng

డ్రాగన్

-

con voi

ఏనుగు

-

con hươu cao cổ

జిరాఫీ

-

khỉ độc gôrila

గొరిల్లా

-

hà mã

హిప్పో

-

con ngựa

గుర్రము

-

chuột túi

కంగారూ

-

con báo hoa mai

చిఱుతపులి

-

sư tử

సింహము

-

lạc đà không bướu

ఒక విధమైన ఒంటె

-

mèo rừng

శివంగి

-

con quái vật

భూతము

-

đà điểu

నిప్పుకోడి

-

gấu trúc

పెద్ద జంతువు

-

con lợn

పంది

-

gấu Bắc cực

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

con báo sư tử

చిరుతపులి

-

con tê giác

రైనో

-

con hươu đực

మగ జింక

-

con hổ

పులి

-

con hải mã

నీటి గుర్రము

-

ngựa hoang

అడవి గుర్రం

-

ngựa vằn

చారల గుర్రము

-
cá sấu
పెద్ద మొసలి

-
hươu, nai
దుప్పి కొమ్ములు

-
khỉ đầu chó
బబూన్

-
gấu
ఎలుగుబంటి

-
trâu
గేదె

-
lạc đà
ఒంటె

-
con báo gêpa
చిరుత

-
bò cái
గోవు

-
cá sấu
మొసలి

-
khủng long
డైనోసార్

-
con lừa
గాడిద

-
con rồng
డ్రాగన్

-
con voi
ఏనుగు

-
con hươu cao cổ
జిరాఫీ

-
khỉ độc gôrila
గొరిల్లా

-
hà mã
హిప్పో

-
con ngựa
గుర్రము

-
chuột túi
కంగారూ

-
con báo hoa mai
చిఱుతపులి

-
sư tử
సింహము

-
lạc đà không bướu
ఒక విధమైన ఒంటె

-
mèo rừng
శివంగి

-
con quái vật
భూతము

-
nai sừng tấm Bắc Mỹ
దుప్పి

-
đà điểu
నిప్పుకోడి

-
gấu trúc
పెద్ద జంతువు

-
con lợn
పంది

-
gấu Bắc cực
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
con báo sư tử
చిరుతపులి

-
con tê giác
రైనో

-
con hươu đực
మగ జింక

-
con hổ
పులి

-
con hải mã
నీటి గుర్రము

-
ngựa hoang
అడవి గుర్రం

-
ngựa vằn
చారల గుర్రము