చిన్న జంతువులు     
Động vật nhỏ

-

con kiến +

చీమ

-

bọ cánh cứng +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

con chim +

పక్షి

-

lồng chim +

పక్షి పంజరం

-

tổ chim nhân tạo +

పక్షి గూడు

-

ong nghệ +

బంబుల్ ఈగ

-

con bướm +

సీతాకోకచిలుక

-

sâu +

గొంగళి పురుగు

-

con rết +

శతపాదులు

-

con cua +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

con ruồi +

ఈగ

-

con ếch +

కప్ప

-

cá vàng +

బంగారు చేప

-

châu chấu +

మిడత

-

chuột bạch +

గినియా పంది

-

chuột hamster +

సీమ ఎలుక

-

con nhím +

ముళ్ల పంది

-

chim ruồi +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

con kỳ nhông +

ఉడుము

-

côn trùng +

కీటకము

-

con sứa +

జెల్లీ చేప

-

mèo con +

పిల్లి పిల్ల

-

bọ rùa +

నల్లి

-

con thằn lằn +

బల్లి

-

con rận +

పేను

-

con sóc ngắn đuôi macmôt +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

con muỗi +

దోమ

-

con chuột +

ఎలుక

-

con hàu +

ఆయిస్టర్

-

bọ cạp +

తేలు

-

cá ngựa +

సముద్రపు గుర్రము

-

con nghêu +

గుల్ల

-

con tôm +

రొయ్య చేప

-

con nhện +

సాలీడు

-

mạng nhện +

సాలీడు జాలము

-

con sao biển +

తార చేప

-

ong bắp cày +

కందిరీగ

-
con kiến
చీమ

-
bọ cánh cứng
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
con chim
పక్షి

-
lồng chim
పక్షి పంజరం

-
tổ chim nhân tạo
పక్షి గూడు

-
ong nghệ
బంబుల్ ఈగ

-
con bướm
సీతాకోకచిలుక

-
sâu
గొంగళి పురుగు

-
con rết
శతపాదులు

-
con cua
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
con ruồi
ఈగ

-
con ếch
కప్ప

-
cá vàng
బంగారు చేప

-
châu chấu
మిడత

-
chuột bạch
గినియా పంది

-
chuột hamster
సీమ ఎలుక

-
con nhím
ముళ్ల పంది

-
chim ruồi
హమ్మింగ్ పక్షి

-
con kỳ nhông
ఉడుము

-
côn trùng
కీటకము

-
con sứa
జెల్లీ చేప

-
mèo con
పిల్లి పిల్ల

-
bọ rùa
నల్లి

-
con thằn lằn
బల్లి

-
con rận
పేను

-
con sóc ngắn đuôi macmôt
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
con muỗi
దోమ

-
con chuột
ఎలుక

-
con hàu
ఆయిస్టర్

-
bọ cạp
తేలు

-
cá ngựa
సముద్రపు గుర్రము

-
con nghêu
గుల్ల

-
con tôm
రొయ్య చేప

-
con nhện
సాలీడు

-
mạng nhện
సాలీడు జాలము

-
con sao biển
తార చేప

-
ong bắp cày
కందిరీగ