సామగ్రి     
材料

-

黄铜
huáng tóng
+

ఇత్తడి

-

水泥
shuǐní
+

సిమెంటు

-

陶瓷
táocí
+

పింగాణీ

-

抹布
mābù
+

వస్త్రము

-


+

వస్త్రము

-

棉花
miánhuā
+

ప్రత్తి

-

水晶
shuǐjīng
+

స్ఫటికము

-

污垢
wūgòu
+

మురికి

-

胶水
jiāoshuǐ
+

జిగురు

-

皮革
pígé
+

బాగు చేసిన తోలు

-

金属
jīnshǔ
+

లోహము

-


yóu
+

చమురు

-


fěn
+

పొడి

-


yán
+

ఉప్పు

-


shā
+

ఇసుక

-

废铁
fèi tiě
+

చెత్త

-


yín
+

వెండి

-

石头
shítou
+

రాయి

-

秸秆
jiēgǎn
+

తృణము

-

木材
mùcái
+

కొయ్య

-

羊毛
yángmáo
+

ఉన్ని

-
黄铜
huáng tóng
ఇత్తడి

-
水泥
shuǐní
సిమెంటు

-
陶瓷
táocí
పింగాణీ

-
抹布
mābù
వస్త్రము

-


వస్త్రము

-
棉花
miánhuā
ప్రత్తి

-
水晶
shuǐjīng
స్ఫటికము

-
污垢
wūgòu
మురికి

-
胶水
jiāoshuǐ
జిగురు

-
皮革
pígé
బాగు చేసిన తోలు

-
金属
jīnshǔ
లోహము

-

yóu
చమురు

-

fěn
పొడి

-

yán
ఉప్పు

-

shā
ఇసుక

-
废铁
fèi tiě
చెత్త

-

yín
వెండి

-
石头
shítou
రాయి

-
秸秆
jiēgǎn
తృణము

-
木材
mùcái
కొయ్య

-
羊毛
yángmáo
ఉన్ని