సంగీతం     
音乐

-

手风琴
shǒufēngqín
+

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
+

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

乐队
yuèduì
+

మేళము

-

班卓琴
bān zhuō qín
+

బాంజో

-

单簧管
dānhuángguǎn
+

సన్నాయి వాయిద్యం

-

演唱会
yǎnchàng huì
+

కచ్చేరి

-


+

డ్రమ్

-

打击乐器
dǎjí yuèqì
+

డ్రమ్ములు

-

长笛
chángdí
+

వేణువు

-

大钢琴
dà gāngqín
+

గ్రాండ్ పియానో

-

吉他
jítā
+

గిటార్

-

礼堂
lǐtáng
+

సభా మందిరం

-

电子琴
diànzǐqín
+

కీబోర్డ్

-

口风琴
kǒu fēngqín
+

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

乐谱
yuèpǔ
+

సంగీతం

-

乐谱架
yuèpǔ jià
+

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

音符
yīnfú
+

సూచన

-

管风琴
guǎnfēngqín
+

అవయవము

-

钢琴
gāngqín
+

పియానో

-

萨克斯风
sàkèsī fēng
+

శాక్సోఫోను

-

歌手
gēshǒu
+

గాయకుడు

-


xián
+

తీగ

-

小号
xiǎo hào
+

గాలి వాద్యము

-

号手
hào shǒu
+

కొమ్ము ఊదువాడు

-

小提琴
xiǎotíqín
+

వాయులీనము

-

小提琴盒
xiǎotíqín hé
+

వాయులీనపు పెట్టె

-

木琴
mùqín
+

జల తరంగిణి

-
手风琴
shǒufēngqín
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
乐队
yuèduì
మేళము

-
班卓琴
bān zhuō qín
బాంజో

-
单簧管
dānhuángguǎn
సన్నాయి వాయిద్యం

-
演唱会
yǎnchàng huì
కచ్చేరి

-


డ్రమ్

-
打击乐器
dǎjí yuèqì
డ్రమ్ములు

-
长笛
chángdí
వేణువు

-
大钢琴
dà gāngqín
గ్రాండ్ పియానో

-
吉他
jítā
గిటార్

-
礼堂
lǐtáng
సభా మందిరం

-
电子琴
diànzǐqín
కీబోర్డ్

-
口风琴
kǒu fēngqín
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
乐谱
yuèpǔ
సంగీతం

-
乐谱架
yuèpǔ jià
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
音符
yīnfú
సూచన

-
管风琴
guǎnfēngqín
అవయవము

-
钢琴
gāngqín
పియానో

-
萨克斯风
sàkèsī fēng
శాక్సోఫోను

-
歌手
gēshǒu
గాయకుడు

-

xián
తీగ

-
小号
xiǎo hào
గాలి వాద్యము

-
号手
hào shǒu
కొమ్ము ఊదువాడు

-
小提琴
xiǎotíqín
వాయులీనము

-
小提琴盒
xiǎotíqín hé
వాయులీనపు పెట్టె

-
木琴
mùqín
జల తరంగిణి