สำนักงาน     
Kantoor

-

balpuntpen +

ปากกาลูกลื่น

-

pouse +

ช่วงพัก

-

aktetas +

กระเป๋าเอกสาร

-

kleurpotlood +

ดินสอสี

-

konferensie +

การประชุม

-

konferensiekamer +

ห้องประชุม

-

kopie +

สำเนา

-

adresgids +

แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

-

lêer +

แฟ้มข้อมูล

-

liasseerkabinet +

ตู้เก็บเอกสาร

-

vulpen +

ปากกาหมึกซึม

-

briefmandjie +

ถาดจดหมาย

-

merker +

ปากกามาร์คเกอร์

-

notaboek +

สมุดบันทึก

-

notaboekie +

กระดาษจดบันทึก

-

kantoor +

สำนักงาน

-

kantoorstoel +

เก้าอี้สำนักงาน

-

oortyd +

การทำงานล่วงเวลา

-

skuifspeld +

คลิปหนีบกระดาษ

-

potlood +

ดินสอ

-

pons +

ที่เจาะรู

-

kluis +

ตู้เซฟ

-

skerpmaker +

ที่เหลาดินสอ

-

versnipperde papier +

เศษกระดาษ

-

versnipperaar +

เครื่องทำลายเอกสาร

-

spiraalboekband +

เข้าสันแบบเกลียว

-

kram +

ลูกแม็กเย็บกระดาษ

-

krammasjien +

แม็กเย็บกระดาษ

-

tikmasjien +

เครื่องพิมพ์ดีด

-

werkstasie +

ที่ทำงาน

-
balpuntpen
ปากกาลูกลื่น

-
pouse
ช่วงพัก

-
aktetas
กระเป๋าเอกสาร

-
kleurpotlood
ดินสอสี

-
konferensie
การประชุม

-
konferensiekamer
ห้องประชุม

-
kopie
สำเนา

-
adresgids
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

-
lêer
แฟ้มข้อมูล

-
liasseerkabinet
ตู้เก็บเอกสาร

-
vulpen
ปากกาหมึกซึม

-
briefmandjie
ถาดจดหมาย

-
merker
ปากกามาร์คเกอร์

-
notaboek
สมุดบันทึก

-
notaboekie
กระดาษจดบันทึก

-
kantoor
สำนักงาน

-
kantoorstoel
เก้าอี้สำนักงาน

-
oortyd
การทำงานล่วงเวลา

-
skuifspeld
คลิปหนีบกระดาษ

-
potlood
ดินสอ

-
pons
ที่เจาะรู

-
kluis
ตู้เซฟ

-
skerpmaker
ที่เหลาดินสอ

-
versnipperde papier
เศษกระดาษ

-
versnipperaar
เครื่องทำลายเอกสาร

-
spiraalboekband
เข้าสันแบบเกลียว

-
kram
ลูกแม็กเย็บกระดาษ

-
krammasjien
แม็กเย็บกระดาษ

-
tikmasjien
เครื่องพิมพ์ดีด

-
werkstasie
ที่ทำงาน