เทคโนโลยี     
Тэхналогія

-

аэраздымка
aerazdymka

ภาพถ่ายทางอากาศ

-

батарэя
batareja

ถ่านไฟฉาย

-

кабель
kabieĺ

สายเคเบิล

-

кабельны барабан
kabieĺny baraban

ม้วนสายเคเบิ้ล

-

фотакамера
fotakamiera

กล้องถ่ายภาพ

-

касета
kasieta

เทปคาสเซ็ท

-

кабіна
kabina

ห้องนักบิน

-

кодавы замок
kodavy zamok

กุญแจรหัส

-

кампутар
kamputar

คอมพิวเตอร์

-

кран
kran

เครน

-

буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka

แท่นเจาะน้ำมัน

-

DVD дыск
DVD dysk

ดีวีดี

-

электрарухавік
eliektraruchavik

มอเตอร์ไฟฟ้า

-

энергія
enierhija

พลังงาน

-

экскаватар
ekskavatar

รถขุดดิน

-

факс
faks

เครื่องแฟกซ์

-

дыскета
dyskieta

แผ่นดิสก์

-

жорсткі дыск
žorstki dysk

ฮาร์ดดิสก์

-

джойсцік
džojscik

จอยสติ๊ก

-

пасадка
pasadka

การลงจอด

-

ноўтбук
noŭtbuk

โน๊ตบุ๊ค

-

газонакасілка
hazonakasilka

เครื่องตัดหญ้า

-

машына
mašyna

เครื่องจักร

-

шахта
šachta

เหมือง

-

падвойны сокет
padvojny sokiet

ปลั๊กสามตา

-

прынтэр
prynter

เครื่องพิมพ์

-

праграма
prahrama

โปรแกรม

-

помпа
pompa

เครื่องสูบน้ำ

-

прайгравальнік
prajhravaĺnik

เครื่องเล่นแผ่นเสียง

-

робат
robat

หุ่นยนต์

-

швейная машына
šviejnaja mašyna

จักรเย็บผ้า

-

слайдавы фільм
slajdavy fiĺm

ฟิล์มภาพยนตร์

-

сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

-

касмічны човен
kasmičny čovien

กระสวยอวกาศ

-

каток
katok

รถบดถนน

-

падвеска
padvieska

ระบบกันสะเทือนของรถ

-

тэхналогія
technalohija

เทคโนโลยี

-

тэлефон
teliefon

โทรศัพท์

-

тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ

เลนส์โทรภาพ

-

тэлескоп
telieskop

กล้องโทรทรรศน์

-

USB флэшка
USB fleška

แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี

-

клапан
klapan

วาล์ว

-

відэакамера
videakamiera

กล้องวิดีโอ

-

напружанне
napružannie

แรงดันไฟฟ้า

-

вятрак
viatrak

โรงสีแบบกังหันลม

-
паветраная помпа
pavietranaja pompa
ปั๊มลม

-
аэраздымка
aerazdymka
ภาพถ่ายทางอากาศ

-
шарыкавы падшыпнік
šarykavy padšypnik
ตลับลูกปืน

-
батарэя
batareja
ถ่านไฟฉาย

-
веласіпедны ланцуг
vielasipiedny lancuh
โซ่จักรยาน

-
кабель
kabieĺ
สายเคเบิล

-
кабельны барабан
kabieĺny baraban
ม้วนสายเคเบิ้ล

-
фотакамера
fotakamiera
กล้องถ่ายภาพ

-
касета
kasieta
เทปคาสเซ็ท

-
зараднае прыстасаванне
zaradnaje prystasavannie
เครื่องชาร์จแบต

-
кабіна
kabina
ห้องนักบิน

-
зубчастае кола
zubčastaje kola
ล้อเฟือง

-
кодавы замок
kodavy zamok
กุญแจรหัส

-
кампутар
kamputar
คอมพิวเตอร์

-
кран
kran
เครน

-
працоўны стол
pracoŭny stol
เดสก์ทอป

-
буравая ўстаноўка
buravaja ŭstanoŭka
แท่นเจาะน้ำมัน

-
дыскавод
dyskavod
ไดรฟ์

-
DVD дыск
DVD dysk
ดีวีดี

-
электрарухавік
eliektraruchavik
มอเตอร์ไฟฟ้า

-
энергія
enierhija
พลังงาน

-
экскаватар
ekskavatar
รถขุดดิน

-
факс
faks
เครื่องแฟกซ์

-
плёнкавая камера
plionkavaja kamiera
กล้องฟิล์ม

-
дыскета
dyskieta
แผ่นดิสก์

-
падводныя акуляры
padvodnyja akuliary
แว่นตานิรภัย

-
жорсткі дыск
žorstki dysk
ฮาร์ดดิสก์

-
джойсцік
džojscik
จอยสติ๊ก

-
клавіша
klaviša
ปุ่ม

-
пасадка
pasadka
การลงจอด

-
ноўтбук
noŭtbuk
โน๊ตบุ๊ค

-
газонакасілка
hazonakasilka
เครื่องตัดหญ้า

-
аб'ектыў
abjektyŭ
เลนส์

-
машына
mašyna
เครื่องจักร

-
марскі прапелер
marski prapielier
ใบพัดเรือ

-
шахта
šachta
เหมือง

-
падвойны сокет
padvojny sokiet
ปลั๊กสามตา

-
прынтэр
prynter
เครื่องพิมพ์

-
праграма
prahrama
โปรแกรม

-
прапелер
prapielier
ใบพัด

-
помпа
pompa
เครื่องสูบน้ำ

-
прайгравальнік
prajhravaĺnik
เครื่องเล่นแผ่นเสียง

-
пульт дыстанцыйнага кіравання
puĺt dystancyjnaha kiravannia
รีโมท

-
робат
robat
หุ่นยนต์

-
спадарожнікавая антэна
spadarožnikavaja antena
จานดาวเทียม

-
швейная машына
šviejnaja mašyna
จักรเย็บผ้า

-
слайдавы фільм
slajdavy fiĺm
ฟิล์มภาพยนตร์

-
сонечная тэхналогія
soniečnaja technalohija
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

-
касмічны човен
kasmičny čovien
กระสวยอวกาศ

-
каток
katok
รถบดถนน

-
падвеска
padvieska
ระบบกันสะเทือนของรถ

-
пераключальнік
pierakliučaĺnik
สวิทช์

-
вымяральная рулетка
vymiaraĺnaja rulietka
เทปวัด

-
тэхналогія
technalohija
เทคโนโลยี

-
тэлефон
teliefon
โทรศัพท์

-
тэлеаб'ектыў
telieabjektyŭ
เลนส์โทรภาพ

-
тэлескоп
telieskop
กล้องโทรทรรศน์

-
USB флэшка
USB fleška
แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี

-
клапан
klapan
วาล์ว

-
відэакамера
videakamiera
กล้องวิดีโอ

-
напружанне
napružannie
แรงดันไฟฟ้า

-
вадзяное кола
vadzianoje kola
กังหันน้ำ

-
ветра-сілавая турбіна
vietra-silavaja turbina
กังหันลม

-
вятрак
viatrak
โรงสีแบบกังหันลม