ศัพท์นามธรรม     
Termes abstractes

-

l'administració

การจัดการ

-

la publicitat

การโฆษณา

-

la fletxa

ลูกศร

-

la prohibició

ห้าม

-

la cursa

อาชีพ

-

el centre

ศูนย์

-

l'elecció

การเลือกตั้ง

-

la col·laboració

การทำงานร่วมกัน

-

el contacte

การติดต่อ

-

el perill

อันตราย

-

la declaració d'amor

การสารภาพรัก

-

el deteriorament

ความเสื่อมสภาพ

-

la definició

การจำกัดความ

-

la diferència

ความแตกต่าง

-

la dificultat

ความยากลำบาก

-

la direcció

ทิศทาง

-

el descobriment

การค้นพบ

-

el desordre

ความวุ่นวาย

-

la distància

ระยะห่าง

-

la distància

ระยะทาง

-

la diversitat

ความหลากหลาย

-

l'esforç

ความพยายาม

-

l'exploració

การสำรวจ

-

la caiguda

การล้ม

-

la força

กำลัง

-

la fragància

กลิ่นหอม

-

la llibertat

เสรีภาพ

-

la meitat

ครึ่งหนึ่ง

-

l'altura

ความสูง

-

l'ajuda

ความช่วยเหลือ

-

l'amagatall

การหลบซ่อน

-

la pàtria

บ้านเกิด

-

la neteja

ความสะอาด

-

la idea

ความคิด

-

la il·lusió

ภาพลวงตา

-

la imaginació

จินตนาการ

-

la intel·ligència

ปัญญา

-

la invitació

การเชิญ

-

la justícia

ความยุติธรรม

-

la llum

แสง

-

la mirada

การมอง

-

la pèrdua

การสูญเสีย

-

l'augment

การขยาย

-

l'error

ความผิดพลาด

-

l'assassinat

การฆาตกรรม

-

la nació

ประเทศชาติ

-

la novetat

ความแปลกใหม่

-

l'opció

ตัวเลือก

-

la paciència

ความอดทน

-

la planificació

การวางแผน

-

el problema

ปัญหา

-

la protecció

การป้องกัน

-

la reflexió

การสะท้อน

-

la república

สาธารณรัฐ

-

el risc

ความเสี่ยง

-

la seguretat

ความปลอดภัย

-

el secret

ความลับ

-

el sexe

เพศ

-

l'ombra

เงา

-

la mida

ขนาด

-

la solidaritat

ความสามัคคี

-

l'èxit

ความสำเร็จ

-

el suport

การสนับสนุน

-

la tradició

ประเพณี

-

el pes

น้ำหนัก

-
l'administració
การจัดการ

-
la publicitat
การโฆษณา

-
la fletxa
ลูกศร

-
la prohibició
ห้าม

-
la cursa
อาชีพ

-
el centre
ศูนย์

-
l'elecció
การเลือกตั้ง

-
la col·laboració
การทำงานร่วมกัน

-
el color
สี

-
el contacte
การติดต่อ

-
el perill
อันตราย

-
la declaració d'amor
การสารภาพรัก

-
el deteriorament
ความเสื่อมสภาพ

-
la definició
การจำกัดความ

-
la diferència
ความแตกต่าง

-
la dificultat
ความยากลำบาก

-
la direcció
ทิศทาง

-
el descobriment
การค้นพบ

-
el desordre
ความวุ่นวาย

-
la distància
ระยะห่าง

-
la distància
ระยะทาง

-
la diversitat
ความหลากหลาย

-
l'esforç
ความพยายาม

-
l'exploració
การสำรวจ

-
la caiguda
การล้ม

-
la força
กำลัง

-
la fragància
กลิ่นหอม

-
la llibertat
เสรีภาพ

-
el fantasma
ผี

-
la meitat
ครึ่งหนึ่ง

-
l'altura
ความสูง

-
l'ajuda
ความช่วยเหลือ

-
l'amagatall
การหลบซ่อน

-
la pàtria
บ้านเกิด

-
la neteja
ความสะอาด

-
la idea
ความคิด

-
la il·lusió
ภาพลวงตา

-
la imaginació
จินตนาการ

-
la intel·ligència
ปัญญา

-
la invitació
การเชิญ

-
la justícia
ความยุติธรรม

-
la llum
แสง

-
la mirada
การมอง

-
la pèrdua
การสูญเสีย

-
l'augment
การขยาย

-
l'error
ความผิดพลาด

-
l'assassinat
การฆาตกรรม

-
la nació
ประเทศชาติ

-
la novetat
ความแปลกใหม่

-
l'opció
ตัวเลือก

-
la paciència
ความอดทน

-
la planificació
การวางแผน

-
el problema
ปัญหา

-
la protecció
การป้องกัน

-
la reflexió
การสะท้อน

-
la república
สาธารณรัฐ

-
el risc
ความเสี่ยง

-
la seguretat
ความปลอดภัย

-
el secret
ความลับ

-
el sexe
เพศ

-
l'ombra
เงา

-
la mida
ขนาด

-
la solidaritat
ความสามัคคี

-
l'èxit
ความสำเร็จ

-
el suport
การสนับสนุน

-
la tradició
ประเพณี

-
el pes
น้ำหนัก