ธรรมชาติ     
Natur

-

buen

ส่วนโค้ง

-

stalden

โรงนา

-

bugten

อ่าว

-

stranden

ชายหาด

-

boblen

ฟอง

-

hulen

ถ้ำ

-

gården

ฟาร์ม

-

ilden

ไฟ

-

fodaftrykket

ร่องรอย

-

globussen

โลก

-

høsten

การเก็บเกี่ยว

-

høballerne

ก้อนหญ้าแห้ง

-

søen

ทะเลสาบ

-

bladet

ใบไม้

-

bjerget

ภูเขา

-

havet

มหาสมุทร

-

panoramaet

พาโนรามา

-

klippen

ก้อนหิน

-

kilden

แอ่งน้ำ

-

sumpen

ป่าพรุ

-

træet

ต้นไม้

-

træstammen

ขอนไม้

-

dalen

หุบเขา

-

udsigten

วิว

-

vandstrålen

พวยน้ำ

-

vandfaldet

น้ำตก

-

bølgen

คลื่น

-
buen
ส่วนโค้ง

-
stalden
โรงนา

-
bugten
อ่าว

-
stranden
ชายหาด

-
boblen
ฟอง

-
hulen
ถ้ำ

-
gården
ฟาร์ม

-
ilden
ไฟ

-
fodaftrykket
ร่องรอย

-
globussen
โลก

-
høsten
การเก็บเกี่ยว

-
høballerne
ก้อนหญ้าแห้ง

-
søen
ทะเลสาบ

-
bladet
ใบไม้

-
bjerget
ภูเขา

-
havet
มหาสมุทร

-
panoramaet
พาโนรามา

-
klippen
ก้อนหิน

-
kilden
แอ่งน้ำ

-
sumpen
ป่าพรุ

-
træet
ต้นไม้

-
træstammen
ขอนไม้

-
dalen
หุบเขา

-
udsigten
วิว

-
vandstrålen
พวยน้ำ

-
vandfaldet
น้ำตก

-
bølgen
คลื่น