ศาสนา     
Religion

-

das Osterfest, e +

เทศกาลอีสเตอร์

-

das Osterei, er +

ไข่อีสเตอร์

-

der Engel, - +

นางฟ้า

-

die Glocke, n +

ระฆัง

-

die Bibel, n +

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-

der Bischof, "e +

บิชอป

-

der Segen +

การสวดให้พร

-

der Buddhismus +

พระพุทธศาสนา

-

das Christentum +

ศาสนาคริสต์

-

das Weihnachtsgeschenk, e +

ของขวัญคริสต์มาส

-

der Weihnachtsbaum, "e +

ต้นคริสต์มาส

-

die Kirche, n +

โบสถ์

-

der Sarg, "e +

โลงศพ

-

die Schöpfung +

การสร้าง

-

das Kruzifix, e +

ไม้กางเขน

-

der Teufel, - +

ภูต

-

der Gott, "er +

พระเจ้า

-

der Hinduismus +

ศาสนาฮินดู

-

der Islam +

ศาสนาอิสลาม

-

das Judentum +

ศาสนายูดาย

-

die Meditation +

การทำสมาธิ

-

die Mumie, n +

มัมมี่

-

der Moslem, s +

ชาวมุสลิม

-

der Papst, "e +

สมเด็จพระสันตะปาปา

-

das Gebet, e +

การภาวนา

-

der Priester, - +

นักบวช

-

die Religion, en +

ศาสนา

-

der Gottesdienst, e +

การไปโบสน์

-

die Synagoge, n +

สุเหร่ายิว

-

der Tempel, - +

วัด

-

die Grabstätte, n +

สุสาน

-
das Osterfest, e
เทศกาลอีสเตอร์

-
das Osterei, er
ไข่อีสเตอร์

-
der Engel, -
นางฟ้า

-
die Glocke, n
ระฆัง

-
die Bibel, n
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-
der Bischof, "e
บิชอป

-
der Segen
การสวดให้พร

-
der Buddhismus
พระพุทธศาสนา

-
das Christentum
ศาสนาคริสต์

-
das Weihnachtsgeschenk, e
ของขวัญคริสต์มาส

-
der Weihnachtsbaum, "e
ต้นคริสต์มาส

-
die Kirche, n
โบสถ์

-
der Sarg, "e
โลงศพ

-
die Schöpfung
การสร้าง

-
das Kruzifix, e
ไม้กางเขน

-
der Teufel, -
ภูต

-
der Gott, "er
พระเจ้า

-
der Hinduismus
ศาสนาฮินดู

-
der Islam
ศาสนาอิสลาม

-
das Judentum
ศาสนายูดาย

-
die Meditation
การทำสมาธิ

-
die Mumie, n
มัมมี่

-
der Moslem, s
ชาวมุสลิม

-
der Papst, "e
สมเด็จพระสันตะปาปา

-
das Gebet, e
การภาวนา

-
der Priester, -
นักบวช

-
die Religion, en
ศาสนา

-
der Gottesdienst, e
การไปโบสน์

-
die Synagoge, n
สุเหร่ายิว

-
der Tempel, -
วัด

-
die Grabstätte, n
สุสาน