ธรรมชาติ     
Nature

-

arc

ส่วนโค้ง

-

barn / stable

โรงนา

-

bay

อ่าว

-

beach

ชายหาด

-

bubble

ฟอง

-

cave

ถ้ำ

-

farm

ฟาร์ม

-

fire

ไฟ

-

footprint

ร่องรอย

-

globe

โลก

-

harvest

การเก็บเกี่ยว

-

hay bales

ก้อนหญ้าแห้ง

-

lake

ทะเลสาบ

-

leaf

ใบไม้

-

mountain

ภูเขา

-

ocean

มหาสมุทร

-

panorama

พาโนรามา

-

rock

ก้อนหิน

-

spring

แอ่งน้ำ

-

swamp

ป่าพรุ

-

tree

ต้นไม้

-

tree trunk

ขอนไม้

-

valley

หุบเขา

-

view

วิว

-

water jet

พวยน้ำ

-

waterfall

น้ำตก

-

wave

คลื่น

-
arc
ส่วนโค้ง

-
barn / stable
โรงนา

-
bay
อ่าว

-
beach
ชายหาด

-
bubble
ฟอง

-
cave
ถ้ำ

-
farm
ฟาร์ม

-
fire
ไฟ

-
footprint
ร่องรอย

-
globe
โลก

-
harvest
การเก็บเกี่ยว

-
hay bales
ก้อนหญ้าแห้ง

-
lake
ทะเลสาบ

-
leaf
ใบไม้

-
mountain
ภูเขา

-
ocean
มหาสมุทร

-
panorama
พาโนรามา

-
rock
ก้อนหิน

-
spring
แอ่งน้ำ

-
swamp
ป่าพรุ

-
tree
ต้นไม้

-
tree trunk
ขอนไม้

-
valley
หุบเขา

-
view
วิว

-
water jet
พวยน้ำ

-
waterfall
น้ำตก

-
wave
คลื่น