ศัพท์นามธรรม     
Abstract terms

-

administration

การจัดการ

-

advertising

การโฆษณา

-

arrow

ลูกศร

-

ban

ห้าม

-

career

อาชีพ

-

center

ศูนย์

-

choice

การเลือกตั้ง

-

collaboration

การทำงานร่วมกัน

-

color

สี

-

contact

การติดต่อ

-

danger

อันตราย

-

declaration of love

การสารภาพรัก

-

decline

ความเสื่อมสภาพ

-

definition

การจำกัดความ

-

difference

ความแตกต่าง

-

difficulty

ความยากลำบาก

-

direction

ทิศทาง

-

discovery

การค้นพบ

-

disorder

ความวุ่นวาย

-

distance

ระยะห่าง

-

distance

ระยะทาง

-

diversity

ความหลากหลาย

-

effort

ความพยายาม

-

exploration

การสำรวจ

-

fall

การล้ม

-

force

กำลัง

-

fragrance

กลิ่นหอม

-

freedom

เสรีภาพ

-

ghost

ผี

-

half

ครึ่งหนึ่ง

-

height

ความสูง

-

help

ความช่วยเหลือ

-

hiding place

การหลบซ่อน

-

homeland

บ้านเกิด

-

hygiene

ความสะอาด

-

idea

ความคิด

-

illusion

ภาพลวงตา

-

imagination

จินตนาการ

-

intelligence

ปัญญา

-

invitation

การเชิญ

-

justice

ความยุติธรรม

-

light

แสง

-

look

การมอง

-

loss

การสูญเสีย

-

magnification

การขยาย

-

mistake

ความผิดพลาด

-

murder

การฆาตกรรม

-

nation

ประเทศชาติ

-

novelty

ความแปลกใหม่

-

option

ตัวเลือก

-

patience

ความอดทน

-

planning

การวางแผน

-

problem

ปัญหา

-

protection

การป้องกัน

-

reflection

การสะท้อน

-

republic

สาธารณรัฐ

-

risk

ความเสี่ยง

-

safety

ความปลอดภัย

-

secret

ความลับ

-

sex

เพศ

-

shadow

เงา

-

size

ขนาด

-

solidarity

ความสามัคคี

-

success

ความสำเร็จ

-

support

การสนับสนุน

-

tradition

ประเพณี

-

weight

น้ำหนัก

-
administration
การจัดการ

-
advertising
การโฆษณา

-
arrow
ลูกศร

-
ban
ห้าม

-
career
อาชีพ

-
center
ศูนย์

-
choice
การเลือกตั้ง

-
collaboration
การทำงานร่วมกัน

-
color
สี

-
contact
การติดต่อ

-
danger
อันตราย

-
declaration of love
การสารภาพรัก

-
decline
ความเสื่อมสภาพ

-
definition
การจำกัดความ

-
difference
ความแตกต่าง

-
difficulty
ความยากลำบาก

-
direction
ทิศทาง

-
discovery
การค้นพบ

-
disorder
ความวุ่นวาย

-
distance
ระยะห่าง

-
distance
ระยะทาง

-
diversity
ความหลากหลาย

-
effort
ความพยายาม

-
exploration
การสำรวจ

-
fall
การล้ม

-
force
กำลัง

-
fragrance
กลิ่นหอม

-
freedom
เสรีภาพ

-
ghost
ผี

-
half
ครึ่งหนึ่ง

-
height
ความสูง

-
help
ความช่วยเหลือ

-
hiding place
การหลบซ่อน

-
homeland
บ้านเกิด

-
hygiene
ความสะอาด

-
idea
ความคิด

-
illusion
ภาพลวงตา

-
imagination
จินตนาการ

-
intelligence
ปัญญา

-
invitation
การเชิญ

-
justice
ความยุติธรรม

-
light
แสง

-
look
การมอง

-
loss
การสูญเสีย

-
magnification
การขยาย

-
mistake
ความผิดพลาด

-
murder
การฆาตกรรม

-
nation
ประเทศชาติ

-
novelty
ความแปลกใหม่

-
option
ตัวเลือก

-
patience
ความอดทน

-
planning
การวางแผน

-
problem
ปัญหา

-
protection
การป้องกัน

-
reflection
การสะท้อน

-
republic
สาธารณรัฐ

-
risk
ความเสี่ยง

-
safety
ความปลอดภัย

-
secret
ความลับ

-
sex
เพศ

-
shadow
เงา

-
size
ขนาด

-
solidarity
ความสามัคคี

-
success
ความสำเร็จ

-
support
การสนับสนุน

-
tradition
ประเพณี

-
weight
น้ำหนัก