ศัพท์นามธรรม     
Abstract terms

-

administration +

การจัดการ

-

advertising +

การโฆษณา

-

arrow +

ลูกศร

-

ban +

ห้าม

-

career +

อาชีพ

-

center +

ศูนย์

-

choice +

การเลือกตั้ง

-

collaboration +

การทำงานร่วมกัน

-

color +

สี

-

contact +

การติดต่อ

-

danger +

อันตราย

-

declaration of love +

การสารภาพรัก

-

decline +

ความเสื่อมสภาพ

-

definition +

การจำกัดความ

-

difference +

ความแตกต่าง

-

difficulty +

ความยากลำบาก

-

direction +

ทิศทาง

-

discovery +

การค้นพบ

-

disorder +

ความวุ่นวาย

-

distance +

ระยะห่าง

-

distance +

ระยะทาง

-

diversity +

ความหลากหลาย

-

effort +

ความพยายาม

-

exploration +

การสำรวจ

-

fall +

การล้ม

-

force +

กำลัง

-

fragrance +

กลิ่นหอม

-

freedom +

เสรีภาพ

-

ghost +

ผี

-

half +

ครึ่งหนึ่ง

-

height +

ความสูง

-

help +

ความช่วยเหลือ

-

hiding place +

การหลบซ่อน

-

homeland +

บ้านเกิด

-

hygiene +

ความสะอาด

-

idea +

ความคิด

-

illusion +

ภาพลวงตา

-

imagination +

จินตนาการ

-

intelligence +

ปัญญา

-

invitation +

การเชิญ

-

justice +

ความยุติธรรม

-

light +

แสง

-

look +

การมอง

-

loss +

การสูญเสีย

-

magnification +

การขยาย

-

mistake +

ความผิดพลาด

-

murder +

การฆาตกรรม

-

nation +

ประเทศชาติ

-

novelty +

ความแปลกใหม่

-

option +

ตัวเลือก

-

patience +

ความอดทน

-

planning +

การวางแผน

-

problem +

ปัญหา

-

protection +

การป้องกัน

-

reflection +

การสะท้อน

-

republic +

สาธารณรัฐ

-

risk +

ความเสี่ยง

-

safety +

ความปลอดภัย

-

secret +

ความลับ

-

sex +

เพศ

-

shadow +

เงา

-

size +

ขนาด

-

solidarity +

ความสามัคคี

-

success +

ความสำเร็จ

-

support +

การสนับสนุน

-

tradition +

ประเพณี

-

weight +

น้ำหนัก

-
administration
การจัดการ

-
advertising
การโฆษณา

-
arrow
ลูกศร

-
ban
ห้าม

-
career
อาชีพ

-
center
ศูนย์

-
choice
การเลือกตั้ง

-
collaboration
การทำงานร่วมกัน

-
color
สี

-
contact
การติดต่อ

-
danger
อันตราย

-
declaration of love
การสารภาพรัก

-
decline
ความเสื่อมสภาพ

-
definition
การจำกัดความ

-
difference
ความแตกต่าง

-
difficulty
ความยากลำบาก

-
direction
ทิศทาง

-
discovery
การค้นพบ

-
disorder
ความวุ่นวาย

-
distance
ระยะห่าง

-
distance
ระยะทาง

-
diversity
ความหลากหลาย

-
effort
ความพยายาม

-
exploration
การสำรวจ

-
fall
การล้ม

-
force
กำลัง

-
fragrance
กลิ่นหอม

-
freedom
เสรีภาพ

-
ghost
ผี

-
half
ครึ่งหนึ่ง

-
height
ความสูง

-
help
ความช่วยเหลือ

-
hiding place
การหลบซ่อน

-
homeland
บ้านเกิด

-
hygiene
ความสะอาด

-
idea
ความคิด

-
illusion
ภาพลวงตา

-
imagination
จินตนาการ

-
intelligence
ปัญญา

-
invitation
การเชิญ

-
justice
ความยุติธรรม

-
light
แสง

-
look
การมอง

-
loss
การสูญเสีย

-
magnification
การขยาย

-
mistake
ความผิดพลาด

-
murder
การฆาตกรรม

-
nation
ประเทศชาติ

-
novelty
ความแปลกใหม่

-
option
ตัวเลือก

-
patience
ความอดทน

-
planning
การวางแผน

-
problem
ปัญหา

-
protection
การป้องกัน

-
reflection
การสะท้อน

-
republic
สาธารณรัฐ

-
risk
ความเสี่ยง

-
safety
ความปลอดภัย

-
secret
ความลับ

-
sex
เพศ

-
shadow
เงา

-
size
ขนาด

-
solidarity
ความสามัคคี

-
success
ความสำเร็จ

-
support
การสนับสนุน

-
tradition
ประเพณี

-
weight
น้ำหนัก