สภาพอากาศ     
Weather

-

barometer +

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

cloud +

เมฆ

-

cold +

ความเย็น

-

crescent +

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

darkness +

ความมืด

-

drought +

ภัยแล้ง

-

earth +

แผ่นดิน

-

fog +

หมอก

-

frost +

น้ำค้างแข็ง

-

glaze +

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

heat +

ความร้อน

-

hurricane +

พายุเฮอริเคน

-

icicle +

น้ำแข็งย้อย

-

lightning +

ฟ้าผ่า

-

meteor +

อุกาบาต

-

moon +

ดวงจันทร์

-

rainbow +

รุ้ง

-

raindrop +

หยดน้ำฝน

-

snow +

หิมะ

-

snowflake +

เกล็ดหิมะ

-

snowman +

ตุ๊กตาหิมะ

-

star +

ดาว

-

storm +

ฟ้าร้อง

-

storm surge +

น้ำท่วมฉับพลัน

-

sun +

พระอาทิตย์

-

sunbeam +

แสงแดด

-

sunset +

พระอาทิตย์ตก

-

thermometer +

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

thunderstorm +

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

twilight +

พลบค่ำ

-

weather +

สภาพอากาศ

-

wet conditions +

สภาพเปียก

-

wind +

ลม

-
barometer
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
cloud
เมฆ

-
cold
ความเย็น

-
crescent
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
darkness
ความมืด

-
drought
ภัยแล้ง

-
earth
แผ่นดิน

-
fog
หมอก

-
frost
น้ำค้างแข็ง

-
glaze
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
heat
ความร้อน

-
hurricane
พายุเฮอริเคน

-
icicle
น้ำแข็งย้อย

-
lightning
ฟ้าผ่า

-
meteor
อุกาบาต

-
moon
ดวงจันทร์

-
rainbow
รุ้ง

-
raindrop
หยดน้ำฝน

-
snow
หิมะ

-
snowflake
เกล็ดหิมะ

-
snowman
ตุ๊กตาหิมะ

-
star
ดาว

-
storm
ฟ้าร้อง

-
storm surge
น้ำท่วมฉับพลัน

-
sun
พระอาทิตย์

-
sunbeam
แสงแดด

-
sunset
พระอาทิตย์ตก

-
thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
thunderstorm
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
twilight
พลบค่ำ

-
weather
สภาพอากาศ

-
wet conditions
สภาพเปียก

-
wind
ลม