การสื่อสาร     
Communication

-

address +

ที่อยู่

-

alphabet +

ตัวอักษร

-

answering machine +

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

-

antenna +

เสาอากาศ

-

call +

การโทรศัพท์

-

cd +

ซีดี

-

communication +

การสื่อสาร

-

confidentiality +

ความน่าเชื่อถือ

-

connection +

การเชื่อมต่อ

-

discussion +

การอภิปราย

-

email +

อีเมล์

-

entertainment +

ความบันเทิง

-

express item +

ส่งด่วน

-

fax machine +

เครื่องแฟกซ์

-

film industry +

อุตสาหกรรมภาพยนตร์

-

font +

ตัวอักษร

-

greeting +

การทักทาย

-

greeting +

การทักทาย

-

greeting card +

บัตรอวยพร

-

headphones +

หูฟัง

-

icon +

ไอคอน

-

information +

ข้อมูล

-

internet +

อินเทอร์เน็ต

-

interview +

การสัมภาษณ์

-

keyboard +

แป้นพิมพ์

-

letter +

ตัวอักษร

-

letter +

จดหมาย

-

magazine +

นิตยสาร

-

medium +

สื่อ

-

microphone +

ไมโครโฟน

-

mobile phone +

โทรศัพท์มือถือ

-

modem +

โมเด็ม

-

monitor +

จอภาพ

-

mouse pad +

แผ่นรองเมาส์

-

news +

ข้อความ

-

newspaper +

หนังสือพิมพ์

-

noise +

เสียง

-

note +

การจดบันทึก

-

note +

การดาษโน้ต

-

payphone +

โทรศัพท์สาธารณะ

-

photo +

ภาพ

-

photo album +

อัลบั้มรูป

-

picture postcard +

โปสการ์ดภาพ

-

post office box +

กล่องไปรษณีย์

-

radio +

วิทยุ

-

receiver +

ผู้รับ

-

remote control +

รีโมท

-

satellite +

ดาวเทียม

-

screen +

หน้าจอ

-

sign +

ป้าย

-

signature +

ลายเซ็น

-

smartphone +

สมาร์ทโฟน

-

speaker +

ลำโพง

-

stamp +

แสตมป์

-

stationary +

กระดาษเขียนจดหมาย

-

telephone call +

โทรศัพท์

-

telephone conversation +

การสนทนาทางโทรศัพท์

-

television camera +

กล้องโทรทัศน์

-

text +

บทความ

-

tv +

ทีวี

-

video cassette +

วิดีโอเทป

-

walkie talkie +

เครื่องส่งรับวิทยุ

-

web page +

เว็บไซต์

-

word +

คำ

-
address
ที่อยู่

-
alphabet
ตัวอักษร

-
answering machine
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ

-
antenna
เสาอากาศ

-
call
การโทรศัพท์

-
cd
ซีดี

-
communication
การสื่อสาร

-
confidentiality
ความน่าเชื่อถือ

-
connection
การเชื่อมต่อ

-
discussion
การอภิปราย

-
email
อีเมล์

-
entertainment
ความบันเทิง

-
express item
ส่งด่วน

-
fax machine
เครื่องแฟกซ์

-
film industry
อุตสาหกรรมภาพยนตร์

-
font
ตัวอักษร

-
greeting
การทักทาย

-
greeting
การทักทาย

-
greeting card
บัตรอวยพร

-
headphones
หูฟัง

-
icon
ไอคอน

-
information
ข้อมูล

-
internet
อินเทอร์เน็ต

-
interview
การสัมภาษณ์

-
keyboard
แป้นพิมพ์

-
letter
ตัวอักษร

-
letter
จดหมาย

-
magazine
นิตยสาร

-
medium
สื่อ

-
microphone
ไมโครโฟน

-
mobile phone
โทรศัพท์มือถือ

-
modem
โมเด็ม

-
monitor
จอภาพ

-
mouse pad
แผ่นรองเมาส์

-
news
ข้อความ

-
newspaper
หนังสือพิมพ์

-
noise
เสียง

-
note
การจดบันทึก

-
note
การดาษโน้ต

-
payphone
โทรศัพท์สาธารณะ

-
photo
ภาพ

-
photo album
อัลบั้มรูป

-
picture postcard
โปสการ์ดภาพ

-
post office box
กล่องไปรษณีย์

-
radio
วิทยุ

-
receiver
ผู้รับ

-
remote control
รีโมท

-
satellite
ดาวเทียม

-
screen
หน้าจอ

-
sign
ป้าย

-
signature
ลายเซ็น

-
smartphone
สมาร์ทโฟน

-
speaker
ลำโพง

-
stamp
แสตมป์

-
stationary
กระดาษเขียนจดหมาย

-
telephone call
โทรศัพท์

-
telephone conversation
การสนทนาทางโทรศัพท์

-
television camera
กล้องโทรทัศน์

-
text
บทความ

-
tv
ทีวี

-
video cassette
วิดีโอเทป

-
walkie talkie
เครื่องส่งรับวิทยุ

-
web page
เว็บไซต์

-
word
คำ