ศาสนา     
Religion

-

Easter +

เทศกาลอีสเตอร์

-

Easter egg +

ไข่อีสเตอร์

-

angel +

นางฟ้า

-

bell +

ระฆัง

-

bible +

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-

bishop +

บิชอป

-

blessing +

การสวดให้พร

-

Buddhism +

พระพุทธศาสนา

-

Christianity +

ศาสนาคริสต์

-

Christmas gift +

ของขวัญคริสต์มาส

-

Christmas tree +

ต้นคริสต์มาส

-

church +

โบสถ์

-

coffin +

โลงศพ

-

creation +

การสร้าง

-

crucifix +

ไม้กางเขน

-

devil +

ภูต

-

god +

พระเจ้า

-

Hinduism +

ศาสนาฮินดู

-

Islam +

ศาสนาอิสลาม

-

Judaism +

ศาสนายูดาย

-

meditation +

การทำสมาธิ

-

mummy +

มัมมี่

-

Muslim +

ชาวมุสลิม

-

pope +

สมเด็จพระสันตะปาปา

-

prayer +

การภาวนา

-

priest +

นักบวช

-

religion +

ศาสนา

-

service +

การไปโบสน์

-

synagogue +

สุเหร่ายิว

-

temple +

วัด

-

tomb +

สุสาน

-
Easter
เทศกาลอีสเตอร์

-
Easter egg
ไข่อีสเตอร์

-
angel
นางฟ้า

-
bell
ระฆัง

-
bible
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-
bishop
บิชอป

-
blessing
การสวดให้พร

-
Buddhism
พระพุทธศาสนา

-
Christianity
ศาสนาคริสต์

-
Christmas gift
ของขวัญคริสต์มาส

-
Christmas tree
ต้นคริสต์มาส

-
church
โบสถ์

-
coffin
โลงศพ

-
creation
การสร้าง

-
crucifix
ไม้กางเขน

-
devil
ภูต

-
god
พระเจ้า

-
Hinduism
ศาสนาฮินดู

-
Islam
ศาสนาอิสลาม

-
Judaism
ศาสนายูดาย

-
meditation
การทำสมาธิ

-
mummy
มัมมี่

-
Muslim
ชาวมุสลิม

-
pope
สมเด็จพระสันตะปาปา

-
prayer
การภาวนา

-
priest
นักบวช

-
religion
ศาสนา

-
service
การไปโบสน์

-
synagogue
สุเหร่ายิว

-
temple
วัด

-
tomb
สุสาน