สภาพอากาศ     
Weather

-

barometer

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

cloud

เมฆ

-

cold

ความเย็น

-

crescent

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

darkness

ความมืด

-

drought

ภัยแล้ง

-

earth

แผ่นดิน

-

fog

หมอก

-

frost

น้ำค้างแข็ง

-

glaze

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

heat

ความร้อน

-

hurricane

พายุเฮอริเคน

-

icicle

น้ำแข็งย้อย

-

lightning

ฟ้าผ่า

-

meteor

อุกาบาต

-

moon

ดวงจันทร์

-

rainbow

รุ้ง

-

raindrop

หยดน้ำฝน

-

snow

หิมะ

-

snowflake

เกล็ดหิมะ

-

snowman

ตุ๊กตาหิมะ

-

star

ดาว

-

storm

ฟ้าร้อง

-

storm surge

น้ำท่วมฉับพลัน

-

sun

พระอาทิตย์

-

sunbeam

แสงแดด

-

sunset

พระอาทิตย์ตก

-

thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

thunderstorm

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

twilight

พลบค่ำ

-

weather

สภาพอากาศ

-

wet conditions

สภาพเปียก

-

wind

ลม

-
barometer
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
cloud
เมฆ

-
cold
ความเย็น

-
crescent
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
darkness
ความมืด

-
drought
ภัยแล้ง

-
earth
แผ่นดิน

-
fog
หมอก

-
frost
น้ำค้างแข็ง

-
glaze
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
heat
ความร้อน

-
hurricane
พายุเฮอริเคน

-
icicle
น้ำแข็งย้อย

-
lightning
ฟ้าผ่า

-
meteor
อุกาบาต

-
moon
ดวงจันทร์

-
rainbow
รุ้ง

-
raindrop
หยดน้ำฝน

-
snow
หิมะ

-
snowflake
เกล็ดหิมะ

-
snowman
ตุ๊กตาหิมะ

-
star
ดาว

-
storm
ฟ้าร้อง

-
storm surge
น้ำท่วมฉับพลัน

-
sun
พระอาทิตย์

-
sunbeam
แสงแดด

-
sunset
พระอาทิตย์ตก

-
thermometer
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
thunderstorm
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
twilight
พลบค่ำ

-
weather
สภาพอากาศ

-
wet conditions
สภาพเปียก

-
wind
ลม