สถาปัตยกรรม     
Architecture

-

architecture +

สถาปัตยกรรม

-

arena +

สนามกีฬา

-

barn +

โรงนา

-

baroque +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

block +

อิฐ

-

brick house +

บ้านอิฐ

-

bridge +

สะพาน

-

building +

อาคาร

-

castle +

ปราสาท

-

cathedral +

มหาวิหาร

-

column +

เสา

-

construction site +

สถานที่ก่อสร้าง

-

dome +

หลังคาโดม

-

facade +

ซุ้มประตู

-

football stadium +

สนามกีฬา

-

fort +

ป้อม

-

gable +

หลังคาหน้าจั่ว

-

gate +

ประตู

-

half-timbered house +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

lighthouse +

ประภาคาร

-

monument +

สิ่งก่อสร้าง

-

mosque +

มัสยิด

-

obelisk +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

office building +

อาคารสำนักงาน

-

roof +

หลังคา

-

ruin +

ซากปรักหักพัง

-

scaffold +

นั่งร้าน

-

skyscraper +

ตึกระฟ้า

-

suspension bridge +

สะพานแขวน

-

tile +

กระเบื้อง

-
architecture
สถาปัตยกรรม

-
arena
สนามกีฬา

-
barn
โรงนา

-
baroque
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
block
อิฐ

-
brick house
บ้านอิฐ

-
bridge
สะพาน

-
building
อาคาร

-
castle
ปราสาท

-
cathedral
มหาวิหาร

-
column
เสา

-
construction site
สถานที่ก่อสร้าง

-
dome
หลังคาโดม

-
facade
ซุ้มประตู

-
football stadium
สนามกีฬา

-
fort
ป้อม

-
gable
หลังคาหน้าจั่ว

-
gate
ประตู

-
half-timbered house
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
lighthouse
ประภาคาร

-
monument
สิ่งก่อสร้าง

-
mosque
มัสยิด

-
obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
office building
อาคารสำนักงาน

-
roof
หลังคา

-
ruin
ซากปรักหักพัง

-
scaffold
นั่งร้าน

-
skyscraper
ตึกระฟ้า

-
suspension bridge
สะพานแขวน

-
tile
กระเบื้อง