ศัพท์นามธรรม     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado

การจัดการ

-

la reklamo

การโฆษณา

-

la sago

ลูกศร

-

la malpermeso

ห้าม

-

la kariero

อาชีพ

-

la centro

ศูนย์

-

la elekto

การเลือกตั้ง

-

la kunlaborado

การทำงานร่วมกัน

-

la kontakto

การติดต่อ

-

la danĝero

อันตราย

-

la amdeklaro

การสารภาพรัก

-

la defalo

ความเสื่อมสภาพ

-

la difino

การจำกัดความ

-

la diferenco

ความแตกต่าง

-

la malfacilaĵo

ความยากลำบาก

-

la direkto

ทิศทาง

-

la malkovro

การค้นพบ

-

la malordo

ความวุ่นวาย

-

la malproksimo

ระยะห่าง

-

la distanco

ระยะทาง

-

la diverseco

ความหลากหลาย

-

la peno

ความพยายาม

-

la eksploro

การสำรวจ

-

la falo

การล้ม

-

la forto

กำลัง

-

la parfumo

กลิ่นหอม

-

la libereco

เสรีภาพ

-

la duono

ครึ่งหนึ่ง

-

la alteco

ความสูง

-

la helpo

ความช่วยเหลือ

-

la kaŝejo

การหลบซ่อน

-

la hejmlando

บ้านเกิด

-

la higieno

ความสะอาด

-

la ideo

ความคิด

-

la iluzio

ภาพลวงตา

-

la imago

จินตนาการ

-

la inteligenteco

ปัญญา

-

la invito

การเชิญ

-

la justeco

ความยุติธรรม

-

la lumo

แสง

-

la rigardo

การมอง

-

la perdo

การสูญเสีย

-

la pligrandigo

การขยาย

-

la eraro

ความผิดพลาด

-

la murdo

การฆาตกรรม

-

la nacio

ประเทศชาติ

-

la novaĵo

ความแปลกใหม่

-

la opcio

ตัวเลือก

-

la pacienco

ความอดทน

-

la planado

การวางแผน

-

la problemo

ปัญหา

-

la protektado

การป้องกัน

-

la reflekto

การสะท้อน

-

la respubliko

สาธารณรัฐ

-

la risko

ความเสี่ยง

-

la sekureco

ความปลอดภัย

-

la sekreto

ความลับ

-

la sekso

เพศ

-

la ombro

เงา

-

la grandeco

ขนาด

-

la solidareco

ความสามัคคี

-

la sukceso

ความสำเร็จ

-

la subteno

การสนับสนุน

-

la tradicio

ประเพณี

-

la pezo

น้ำหนัก

-
la administrado
การจัดการ

-
la reklamo
การโฆษณา

-
la sago
ลูกศร

-
la malpermeso
ห้าม

-
la kariero
อาชีพ

-
la centro
ศูนย์

-
la elekto
การเลือกตั้ง

-
la kunlaborado
การทำงานร่วมกัน

-
la koloro
สี

-
la kontakto
การติดต่อ

-
la danĝero
อันตราย

-
la amdeklaro
การสารภาพรัก

-
la defalo
ความเสื่อมสภาพ

-
la difino
การจำกัดความ

-
la diferenco
ความแตกต่าง

-
la malfacilaĵo
ความยากลำบาก

-
la direkto
ทิศทาง

-
la malkovro
การค้นพบ

-
la malordo
ความวุ่นวาย

-
la malproksimo
ระยะห่าง

-
la distanco
ระยะทาง

-
la diverseco
ความหลากหลาย

-
la peno
ความพยายาม

-
la eksploro
การสำรวจ

-
la falo
การล้ม

-
la forto
กำลัง

-
la parfumo
กลิ่นหอม

-
la libereco
เสรีภาพ

-
la fantomo
ผี

-
la duono
ครึ่งหนึ่ง

-
la alteco
ความสูง

-
la helpo
ความช่วยเหลือ

-
la kaŝejo
การหลบซ่อน

-
la hejmlando
บ้านเกิด

-
la higieno
ความสะอาด

-
la ideo
ความคิด

-
la iluzio
ภาพลวงตา

-
la imago
จินตนาการ

-
la inteligenteco
ปัญญา

-
la invito
การเชิญ

-
la justeco
ความยุติธรรม

-
la lumo
แสง

-
la rigardo
การมอง

-
la perdo
การสูญเสีย

-
la pligrandigo
การขยาย

-
la eraro
ความผิดพลาด

-
la murdo
การฆาตกรรม

-
la nacio
ประเทศชาติ

-
la novaĵo
ความแปลกใหม่

-
la opcio
ตัวเลือก

-
la pacienco
ความอดทน

-
la planado
การวางแผน

-
la problemo
ปัญหา

-
la protektado
การป้องกัน

-
la reflekto
การสะท้อน

-
la respubliko
สาธารณรัฐ

-
la risko
ความเสี่ยง

-
la sekureco
ความปลอดภัย

-
la sekreto
ความลับ

-
la sekso
เพศ

-
la ombro
เงา

-
la grandeco
ขนาด

-
la solidareco
ความสามัคคี

-
la sukceso
ความสำเร็จ

-
la subteno
การสนับสนุน

-
la tradicio
ประเพณี

-
la pezo
น้ำหนัก