สภาพอากาศ     
Vetero

-

la barometro

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

la nubo

เมฆ

-

la malvarmo

ความเย็น

-

la lunarko

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

la mallumo

ความมืด

-

la trosekeco / la senpluveco

ภัยแล้ง

-

la tero

แผ่นดิน

-

la nebulo

หมอก

-

la frosto

น้ำค้างแข็ง

-

la glatiso

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

la varmo

ความร้อน

-

la uragano

พายุเฮอริเคน

-

la stalaktito

น้ำแข็งย้อย

-

la fulmo

ฟ้าผ่า

-

la meteorŝtono

อุกาบาต

-

la luno

ดวงจันทร์

-

la ĉielarko

รุ้ง

-

la pluvguto

หยดน้ำฝน

-

la neĝo

หิมะ

-

la neĝero

เกล็ดหิมะ

-

la neĝhomo

ตุ๊กตาหิมะ

-

la stelo

ดาว

-

la ŝtormo

ฟ้าร้อง

-

la ŝtorma ondego

น้ำท่วมฉับพลัน

-

la suno

พระอาทิตย์

-

la sunradio

แสงแดด

-

la sunsubiro

พระอาทิตย์ตก

-

la termometro

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

la fulmotondro

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

la krepusko

พลบค่ำ

-

la vetero

สภาพอากาศ

-

la malsekeco

สภาพเปียก

-
la barometro
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
la nubo
เมฆ

-
la malvarmo
ความเย็น

-
la lunarko
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
la mallumo
ความมืด

-
la trosekeco / la senpluveco
ภัยแล้ง

-
la tero
แผ่นดิน

-
la nebulo
หมอก

-
la frosto
น้ำค้างแข็ง

-
la glatiso
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
la varmo
ความร้อน

-
la uragano
พายุเฮอริเคน

-
la stalaktito
น้ำแข็งย้อย

-
la fulmo
ฟ้าผ่า

-
la meteorŝtono
อุกาบาต

-
la luno
ดวงจันทร์

-
la ĉielarko
รุ้ง

-
la pluvguto
หยดน้ำฝน

-
la neĝo
หิมะ

-
la neĝero
เกล็ดหิมะ

-
la neĝhomo
ตุ๊กตาหิมะ

-
la stelo
ดาว

-
la ŝtormo
ฟ้าร้อง

-
la ŝtorma ondego
น้ำท่วมฉับพลัน

-
la suno
พระอาทิตย์

-
la sunradio
แสงแดด

-
la sunsubiro
พระอาทิตย์ตก

-
la termometro
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
la fulmotondro
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
la krepusko
พลบค่ำ

-
la vetero
สภาพอากาศ

-
la malsekeco
สภาพเปียก

-
la vento
ลม