สถาปัตยกรรม     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

สถาปัตยกรรม

-

la areno +

สนามกีฬา

-

la garbejo +

โรงนา

-

la baroko +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

la konstruŝtono +

อิฐ

-

la brika domo +

บ้านอิฐ

-

la ponto +

สะพาน

-

la konstruaĵo +

อาคาร

-

la kastelo +

ปราสาท

-

la katedralo +

มหาวิหาร

-

la kolumno +

เสา

-

la konstruejo +

สถานที่ก่อสร้าง

-

la kupolo +

หลังคาโดม

-

la fasado +

ซุ้มประตู

-

la futbala stadiono +

สนามกีฬา

-

la burgo +

ป้อม

-

la gablo +

หลังคาหน้าจั่ว

-

la pordego +

ประตู

-

la trabfaka domo +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

la lumturo +

ประภาคาร

-

la monumento +

สิ่งก่อสร้าง

-

la moskeo +

มัสยิด

-

la obelisko +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

la oficeja konstruaĵo +

อาคารสำนักงาน

-

la tegmento +

หลังคา

-

la ruino +

ซากปรักหักพัง

-

la skafaldo +

นั่งร้าน

-

la ĉielskrapanto +

ตึกระฟ้า

-

la pendoponto +

สะพานแขวน

-

la kahelo +

กระเบื้อง

-
la arkitekturo
สถาปัตยกรรม

-
la areno
สนามกีฬา

-
la garbejo
โรงนา

-
la baroko
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
la konstruŝtono
อิฐ

-
la brika domo
บ้านอิฐ

-
la ponto
สะพาน

-
la konstruaĵo
อาคาร

-
la kastelo
ปราสาท

-
la katedralo
มหาวิหาร

-
la kolumno
เสา

-
la konstruejo
สถานที่ก่อสร้าง

-
la kupolo
หลังคาโดม

-
la fasado
ซุ้มประตู

-
la futbala stadiono
สนามกีฬา

-
la burgo
ป้อม

-
la gablo
หลังคาหน้าจั่ว

-
la pordego
ประตู

-
la trabfaka domo
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
la lumturo
ประภาคาร

-
la monumento
สิ่งก่อสร้าง

-
la moskeo
มัสยิด

-
la obelisko
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
la oficeja konstruaĵo
อาคารสำนักงาน

-
la tegmento
หลังคา

-
la ruino
ซากปรักหักพัง

-
la skafaldo
นั่งร้าน

-
la ĉielskrapanto
ตึกระฟ้า

-
la pendoponto
สะพานแขวน

-
la kahelo
กระเบื้อง