ธรรมชาติ     
Naturaleza

-

el arco

ส่วนโค้ง

-

el establo

โรงนา

-

la bahía

อ่าว

-

la playa

ชายหาด

-

la burbuja

ฟอง

-

la cueva

ถ้ำ

-

la granja

ฟาร์ม

-

la huella

ร่องรอย

-

la cosecha

การเก็บเกี่ยว

-

la paca de heno

ก้อนหญ้าแห้ง

-

el lago

ทะเลสาบ

-

la hoja

ใบไม้

-

la montaña

ภูเขา

-

el océano

มหาสมุทร

-

el panorama

พาโนรามา

-

la roca

ก้อนหิน

-

la fuente

แอ่งน้ำ

-

el pantano

ป่าพรุ

-

el árbol

ต้นไม้

-

el tronco del árbol

ขอนไม้

-

el valle

หุบเขา

-

la vista

วิว

-

el chorro de agua

พวยน้ำ

-

la cascada

น้ำตก

-

la ola

คลื่น

-
el arco
ส่วนโค้ง

-
el establo
โรงนา

-
la bahía
อ่าว

-
la playa
ชายหาด

-
la burbuja
ฟอง

-
la cueva
ถ้ำ

-
la granja
ฟาร์ม

-
el fuego
ไฟ

-
la huella
ร่องรอย

-
el globo terráqueo
โลก

-
la cosecha
การเก็บเกี่ยว

-
la paca de heno
ก้อนหญ้าแห้ง

-
el lago
ทะเลสาบ

-
la hoja
ใบไม้

-
la montaña
ภูเขา

-
el océano
มหาสมุทร

-
el panorama
พาโนรามา

-
la roca
ก้อนหิน

-
la fuente
แอ่งน้ำ

-
el pantano
ป่าพรุ

-
el árbol
ต้นไม้

-
el tronco del árbol
ขอนไม้

-
el valle
หุบเขา

-
la vista
วิว

-
el chorro de agua
พวยน้ำ

-
la cascada
น้ำตก

-
la ola
คลื่น