ธรรมชาติ     
Naturaleza

-

el arco +

ส่วนโค้ง

-

el establo +

โรงนา

-

la bahía +

อ่าว

-

la playa +

ชายหาด

-

la burbuja +

ฟอง

-

la cueva +

ถ้ำ

-

la granja +

ฟาร์ม

-

el fuego +

ไฟ

-

la huella +

ร่องรอย

-

el globo terráqueo +

โลก

-

la cosecha +

การเก็บเกี่ยว

-

la paca de heno +

ก้อนหญ้าแห้ง

-

el lago +

ทะเลสาบ

-

la hoja +

ใบไม้

-

la montaña +

ภูเขา

-

el océano +

มหาสมุทร

-

el panorama +

พาโนรามา

-

la roca +

ก้อนหิน

-

la fuente +

แอ่งน้ำ

-

el pantano +

ป่าพรุ

-

el árbol +

ต้นไม้

-

el tronco del árbol +

ขอนไม้

-

el valle +

หุบเขา

-

la vista +

วิว

-

el chorro de agua +

พวยน้ำ

-

la cascada +

น้ำตก

-

la ola +

คลื่น

-
el arco
ส่วนโค้ง

-
el establo
โรงนา

-
la bahía
อ่าว

-
la playa
ชายหาด

-
la burbuja
ฟอง

-
la cueva
ถ้ำ

-
la granja
ฟาร์ม

-
el fuego
ไฟ

-
la huella
ร่องรอย

-
el globo terráqueo
โลก

-
la cosecha
การเก็บเกี่ยว

-
la paca de heno
ก้อนหญ้าแห้ง

-
el lago
ทะเลสาบ

-
la hoja
ใบไม้

-
la montaña
ภูเขา

-
el océano
มหาสมุทร

-
el panorama
พาโนรามา

-
la roca
ก้อนหิน

-
la fuente
แอ่งน้ำ

-
el pantano
ป่าพรุ

-
el árbol
ต้นไม้

-
el tronco del árbol
ขอนไม้

-
el valle
หุบเขา

-
la vista
วิว

-
el chorro de agua
พวยน้ำ

-
la cascada
น้ำตก

-
la ola
คลื่น