ศาสนา     
Religión

-

la Pascua +

เทศกาลอีสเตอร์

-

el huevo de Pascua +

ไข่อีสเตอร์

-

el ángel +

นางฟ้า

-

la campana +

ระฆัง

-

la Biblia +

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-

el obispo +

บิชอป

-

la bendición +

การสวดให้พร

-

el budismo +

พระพุทธศาสนา

-

el cristianismo +

ศาสนาคริสต์

-

el regalo de Navidad +

ของขวัญคริสต์มาส

-

el árbol de Navidad +

ต้นคริสต์มาส

-

la iglesia +

โบสถ์

-

el ataúd +

โลงศพ

-

la creación +

การสร้าง

-

el crucifijo +

ไม้กางเขน

-

el diablo +

ภูต

-

el Dios +

พระเจ้า

-

el hinduismo +

ศาสนาฮินดู

-

el Islam +

ศาสนาอิสลาม

-

el judaísmo +

ศาสนายูดาย

-

la meditación +

การทำสมาธิ

-

la momia +

มัมมี่

-

el musulmán +

ชาวมุสลิม

-

el Papa +

สมเด็จพระสันตะปาปา

-

la oración +

การภาวนา

-

el sacerdote +

นักบวช

-

la religión +

ศาสนา

-

el servicio religioso +

การไปโบสน์

-

la sinagoga +

สุเหร่ายิว

-

el templo +

วัด

-

la tumba +

สุสาน

-
la Pascua
เทศกาลอีสเตอร์

-
el huevo de Pascua
ไข่อีสเตอร์

-
el ángel
นางฟ้า

-
la campana
ระฆัง

-
la Biblia
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-
el obispo
บิชอป

-
la bendición
การสวดให้พร

-
el budismo
พระพุทธศาสนา

-
el cristianismo
ศาสนาคริสต์

-
el regalo de Navidad
ของขวัญคริสต์มาส

-
el árbol de Navidad
ต้นคริสต์มาส

-
la iglesia
โบสถ์

-
el ataúd
โลงศพ

-
la creación
การสร้าง

-
el crucifijo
ไม้กางเขน

-
el diablo
ภูต

-
el Dios
พระเจ้า

-
el hinduismo
ศาสนาฮินดู

-
el Islam
ศาสนาอิสลาม

-
el judaísmo
ศาสนายูดาย

-
la meditación
การทำสมาธิ

-
la momia
มัมมี่

-
el musulmán
ชาวมุสลิม

-
el Papa
สมเด็จพระสันตะปาปา

-
la oración
การภาวนา

-
el sacerdote
นักบวช

-
la religión
ศาสนา

-
el servicio religioso
การไปโบสน์

-
la sinagoga
สุเหร่ายิว

-
el templo
วัด

-
la tumba
สุสาน