สภาพอากาศ     
Tiempo

-

el barómetro +

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

la nube +

เมฆ

-

el frío +

ความเย็น

-

la luna creciente +

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

la oscuridad +

ความมืด

-

la sequía +

ภัยแล้ง

-

la tierra +

แผ่นดิน

-

la niebla +

หมอก

-

la helada +

น้ำค้างแข็ง

-

el hielo +

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

el calor +

ความร้อน

-

el huracán +

พายุเฮอริเคน

-

el carámbano +

น้ำแข็งย้อย

-

el relámpago +

ฟ้าผ่า

-

el meteoro +

อุกาบาต

-

la luna +

ดวงจันทร์

-

el arco iris +

รุ้ง

-

la gota +

หยดน้ำฝน

-

la nieve +

หิมะ

-

el copo de nieve +

เกล็ดหิมะ

-

el muñeco de nieve +

ตุ๊กตาหิมะ

-

la estrella +

ดาว

-

la tormenta +

ฟ้าร้อง

-

la marejada ciclónica +

น้ำท่วมฉับพลัน

-

el sol +

พระอาทิตย์

-

el rayo de sol +

แสงแดด

-

la puesta de sol +

พระอาทิตย์ตก

-

el termómetro +

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

la tormenta eléctrica +

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

el crepúsculo +

พลบค่ำ

-

el tiempo +

สภาพอากาศ

-

la humedad +

สภาพเปียก

-

el viento +

ลม

-
el barómetro
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
la nube
เมฆ

-
el frío
ความเย็น

-
la luna creciente
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
la oscuridad
ความมืด

-
la sequía
ภัยแล้ง

-
la tierra
แผ่นดิน

-
la niebla
หมอก

-
la helada
น้ำค้างแข็ง

-
el hielo
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
el calor
ความร้อน

-
el huracán
พายุเฮอริเคน

-
el carámbano
น้ำแข็งย้อย

-
el relámpago
ฟ้าผ่า

-
el meteoro
อุกาบาต

-
la luna
ดวงจันทร์

-
el arco iris
รุ้ง

-
la gota
หยดน้ำฝน

-
la nieve
หิมะ

-
el copo de nieve
เกล็ดหิมะ

-
el muñeco de nieve
ตุ๊กตาหิมะ

-
la estrella
ดาว

-
la tormenta
ฟ้าร้อง

-
la marejada ciclónica
น้ำท่วมฉับพลัน

-
el sol
พระอาทิตย์

-
el rayo de sol
แสงแดด

-
la puesta de sol
พระอาทิตย์ตก

-
el termómetro
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
la tormenta eléctrica
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
el crepúsculo
พลบค่ำ

-
el tiempo
สภาพอากาศ

-
la humedad
สภาพเปียก

-
el viento
ลม