ธรรมชาติ     
Nature

-

l'arc

ส่วนโค้ง

-

l'étable

โรงนา

-

la baie

อ่าว

-

la plage

ชายหาด

-

la bulle

ฟอง

-

la grotte

ถ้ำ

-

la ferme

ฟาร์ม

-

le feu

ไฟ

-

la trace

ร่องรอย

-

le globe

โลก

-

la récolte

การเก็บเกี่ยว

-

la balle de foin

ก้อนหญ้าแห้ง

-

le lac

ทะเลสาบ

-

la feuille

ใบไม้

-

la montagne

ภูเขา

-

l'océan

มหาสมุทร

-

le panorama

พาโนรามา

-

le rocher

ก้อนหิน

-

la source

แอ่งน้ำ

-

le marais

ป่าพรุ

-

l'arbre

ต้นไม้

-

le tronc d'arbre

ขอนไม้

-

la vallée

หุบเขา

-

le jet d'eau

พวยน้ำ

-

la chute d'eau

น้ำตก

-

la vague

คลื่น

-
l'arc
ส่วนโค้ง

-
l'étable
โรงนา

-
la baie
อ่าว

-
la plage
ชายหาด

-
la bulle
ฟอง

-
la grotte
ถ้ำ

-
la ferme
ฟาร์ม

-
le feu
ไฟ

-
la trace
ร่องรอย

-
le globe
โลก

-
la récolte
การเก็บเกี่ยว

-
la balle de foin
ก้อนหญ้าแห้ง

-
le lac
ทะเลสาบ

-
la feuille
ใบไม้

-
la montagne
ภูเขา

-
l'océan
มหาสมุทร

-
le panorama
พาโนรามา

-
le rocher
ก้อนหิน

-
la source
แอ่งน้ำ

-
le marais
ป่าพรุ

-
l'arbre
ต้นไม้

-
le tronc d'arbre
ขอนไม้

-
la vallée
หุบเขา

-
le point de vue
วิว

-
le jet d'eau
พวยน้ำ

-
la chute d'eau
น้ำตก

-
la vague
คลื่น