สภาพอากาศ     
Météo

-

le baromètre

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

le nuage

เมฆ

-

le froid

ความเย็น

-

le croissant de lune

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

l'obscurité

ความมืด

-

la sécheresse

ภัยแล้ง

-

la terre

แผ่นดิน

-

le brouillard

หมอก

-

le gel

น้ำค้างแข็ง

-

le verglas

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

la chaleur

ความร้อน

-

l'ouragan

พายุเฮอริเคน

-

la stalactite

น้ำแข็งย้อย

-

la foudre

ฟ้าผ่า

-

le/la météorite

อุกาบาต

-

la lune

ดวงจันทร์

-

l'arc-en-ciel

รุ้ง

-

la goutte d'eau

หยดน้ำฝน

-

la neige

หิมะ

-

le flocon de neige

เกล็ดหิมะ

-

le bonhomme de neige

ตุ๊กตาหิมะ

-

l'étoile

ดาว

-

l'orage

ฟ้าร้อง

-

l'onde de tempête

น้ำท่วมฉับพลัน

-

le soleil

พระอาทิตย์

-

le rayon de soleil

แสงแดด

-

le crépuscule

พระอาทิตย์ตก

-

le thermomètre

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

l'orage

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

la tombée de la nuit

พลบค่ำ

-

le temps

สภาพอากาศ

-

l'humidité

สภาพเปียก

-
le baromètre
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
le nuage
เมฆ

-
le froid
ความเย็น

-
le croissant de lune
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
l'obscurité
ความมืด

-
la sécheresse
ภัยแล้ง

-
la terre
แผ่นดิน

-
le brouillard
หมอก

-
le gel
น้ำค้างแข็ง

-
le verglas
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
la chaleur
ความร้อน

-
l'ouragan
พายุเฮอริเคน

-
la stalactite
น้ำแข็งย้อย

-
la foudre
ฟ้าผ่า

-
le/la météorite
อุกาบาต

-
la lune
ดวงจันทร์

-
l'arc-en-ciel
รุ้ง

-
la goutte d'eau
หยดน้ำฝน

-
la neige
หิมะ

-
le flocon de neige
เกล็ดหิมะ

-
le bonhomme de neige
ตุ๊กตาหิมะ

-
l'étoile
ดาว

-
l'orage
ฟ้าร้อง

-
l'onde de tempête
น้ำท่วมฉับพลัน

-
le soleil
พระอาทิตย์

-
le rayon de soleil
แสงแดด

-
le crépuscule
พระอาทิตย์ตก

-
le thermomètre
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
l'orage
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
la tombée de la nuit
พลบค่ำ

-
le temps
สภาพอากาศ

-
l'humidité
สภาพเปียก

-
le vent
ลม