สถาปัตยกรรม     
Architecture

-

l'architecture +

สถาปัตยกรรม

-

l'arène +

สนามกีฬา

-

la grange +

โรงนา

-

le baroque +

สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-

la pierre de construction +

อิฐ

-

la maison de briques +

บ้านอิฐ

-

le pont +

สะพาน

-

le bâtiment +

อาคาร

-

le château +

ปราสาท

-

la cathédrale +

มหาวิหาร

-

la colonne +

เสา

-

le chantier +

สถานที่ก่อสร้าง

-

la coupole +

หลังคาโดม

-

la façade +

ซุ้มประตู

-

le stade de football +

สนามกีฬา

-

le fort +

ป้อม

-

le pignon +

หลังคาหน้าจั่ว

-

la porte de la ville +

ประตู

-

la maison à colombages +

บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-

le phare +

ประภาคาร

-

le monument +

สิ่งก่อสร้าง

-

la mosquée +

มัสยิด

-

l'obélisque +

อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-

l'immeuble de bureaux +

อาคารสำนักงาน

-

le toit +

หลังคา

-

la ruine +

ซากปรักหักพัง

-

l'échafaudage +

นั่งร้าน

-

le gratte-ciel +

ตึกระฟ้า

-

le pont suspendu +

สะพานแขวน

-

la céramique +

กระเบื้อง

-
l'architecture
สถาปัตยกรรม

-
l'arène
สนามกีฬา

-
la grange
โรงนา

-
le baroque
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก

-
la pierre de construction
อิฐ

-
la maison de briques
บ้านอิฐ

-
le pont
สะพาน

-
le bâtiment
อาคาร

-
le château
ปราสาท

-
la cathédrale
มหาวิหาร

-
la colonne
เสา

-
le chantier
สถานที่ก่อสร้าง

-
la coupole
หลังคาโดม

-
la façade
ซุ้มประตู

-
le stade de football
สนามกีฬา

-
le fort
ป้อม

-
le pignon
หลังคาหน้าจั่ว

-
la porte de la ville
ประตู

-
la maison à colombages
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้

-
le phare
ประภาคาร

-
le monument
สิ่งก่อสร้าง

-
la mosquée
มัสยิด

-
l'obélisque
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม

-
l'immeuble de bureaux
อาคารสำนักงาน

-
le toit
หลังคา

-
la ruine
ซากปรักหักพัง

-
l'échafaudage
นั่งร้าน

-
le gratte-ciel
ตึกระฟ้า

-
le pont suspendu
สะพานแขวน

-
la céramique
กระเบื้อง