สภาพอากาศ     
Tempo

-

il barometro

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

la nuvola

เมฆ

-

il freddo

ความเย็น

-

la mezzaluna

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

il buio

ความมืด

-

la siccità

ภัยแล้ง

-

la terra

แผ่นดิน

-

la nebbia

หมอก

-

il gelo

น้ำค้างแข็ง

-

il ghiaccio

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

il calore

ความร้อน

-

l'uragano

พายุเฮอริเคน

-

il ghiacciolo

น้ำแข็งย้อย

-

il fulmine

ฟ้าผ่า

-

la meteora

อุกาบาต

-

la luna

ดวงจันทร์

-

l'arcobaleno

รุ้ง

-

la goccia di pioggia

หยดน้ำฝน

-

la neve

หิมะ

-

il fiocco di neve

เกล็ดหิมะ

-

il pupazzo di neve

ตุ๊กตาหิมะ

-

la stella

ดาว

-

la tempesta

ฟ้าร้อง

-

la mareggiata

น้ำท่วมฉับพลัน

-

il sole

พระอาทิตย์

-

il raggio di sole

แสงแดด

-

il tramonto

พระอาทิตย์ตก

-

il termometro

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

il temporale

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

il crepuscolo

พลบค่ำ

-

il meteo

สภาพอากาศ

-

il bagnato

สภาพเปียก

-
il barometro
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
la nuvola
เมฆ

-
il freddo
ความเย็น

-
la mezzaluna
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
il buio
ความมืด

-
la siccità
ภัยแล้ง

-
la terra
แผ่นดิน

-
la nebbia
หมอก

-
il gelo
น้ำค้างแข็ง

-
il ghiaccio
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
il calore
ความร้อน

-
l'uragano
พายุเฮอริเคน

-
il ghiacciolo
น้ำแข็งย้อย

-
il fulmine
ฟ้าผ่า

-
la meteora
อุกาบาต

-
la luna
ดวงจันทร์

-
l'arcobaleno
รุ้ง

-
la goccia di pioggia
หยดน้ำฝน

-
la neve
หิมะ

-
il fiocco di neve
เกล็ดหิมะ

-
il pupazzo di neve
ตุ๊กตาหิมะ

-
la stella
ดาว

-
la tempesta
ฟ้าร้อง

-
la mareggiata
น้ำท่วมฉับพลัน

-
il sole
พระอาทิตย์

-
il raggio di sole
แสงแดด

-
il tramonto
พระอาทิตย์ตก

-
il termometro
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
il temporale
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
il crepuscolo
พลบค่ำ

-
il meteo
สภาพอากาศ

-
il bagnato
สภาพเปียก

-
il vento
ลม