ศัพท์นามธรรม     
抽象的な言葉

-

管理
kanri

การจัดการ

-

広告
kōkoku

การโฆษณา

-

矢印
yajirushi

ลูกศร

-

禁止
kinshi

ห้าม

-

経歴
keireki

อาชีพ

-

中心
chūshin

ศูนย์

-

選択
sentaku

การเลือกตั้ง

-

コラボレーション
koraborēshon

การทำงานร่วมกัน

-


iro

สี

-

接触
sesshoku

การติดต่อ

-

危険
kiken

อันตราย

-

愛の宣言
ai no sengen

การสารภาพรัก

-

減少
genshō

ความเสื่อมสภาพ

-

定義
teigi

การจำกัดความ

-

違い
chigai

ความแตกต่าง

-

困難
kon'nan

ความยากลำบาก

-

方向
hōkō

ทิศทาง

-

発見
hakken

การค้นพบ

-

障害
shōgai

ความวุ่นวาย

-

遠方
enpō

ระยะห่าง

-

距離
kyori

ระยะทาง

-

多様性
tayō-sei

ความหลากหลาย

-

努力
doryoku

ความพยายาม

-

探査
tansa

การสำรวจ

-

転倒
tentō

การล้ม

-


chikara

กำลัง

-

香り
kaori

กลิ่นหอม

-

自由
jiyū

เสรีภาพ

-

半分
hanbun

ครึ่งหนึ่ง

-

高さ
taka-sa

ความสูง

-

援助
enjo

ความช่วยเหลือ

-

隠れ家
kakurega

การหลบซ่อน

-

祖国
sokoku

บ้านเกิด

-

衛生
eisei

ความสะอาด

-

アイデア
aidea

ความคิด

-

錯覚
sakkaku

ภาพลวงตา

-

想像力
sōzō-ryoku

จินตนาการ

-

知性
chisei

ปัญญา

-

招待
shōtai

การเชิญ

-

正義
masayoshi

ความยุติธรรม

-


hikari

แสง

-

外観
gaikan

การมอง

-

損失
sonshitsu

การสูญเสีย

-

倍率
bairitsu

การขยาย

-

ミス
misu

ความผิดพลาด

-

殺人
satsujin

การฆาตกรรม

-


kuni

ประเทศชาติ

-

目新しさ
meatarashi-sa

ความแปลกใหม่

-

オプション
opushon

ตัวเลือก

-

忍耐
nintai

ความอดทน

-

計画
keikaku

การวางแผน

-

問題
mondai

ปัญหา

-

保護
hogo

การป้องกัน

-

反射
hansha

การสะท้อน

-

共和国
kyōwakoku

สาธารณรัฐ

-

リスク
risuku

ความเสี่ยง

-

安全性
anzen-sei

ความปลอดภัย

-

秘密
himitsu

ความลับ

-


kage

เงา

-

サイズ
saizu

ขนาด

-

連帯
rentai

ความสามัคคี

-

成功
seikō

ความสำเร็จ

-

サポート
sapōto

การสนับสนุน

-

伝統
dentō

ประเพณี

-

重さ
omo-sa

น้ำหนัก

-
管理
kanri
การจัดการ

-
広告
kōkoku
การโฆษณา

-
矢印
yajirushi
ลูกศร

-
禁止
kinshi
ห้าม

-
経歴
keireki
อาชีพ

-
中心
chūshin
ศูนย์

-
選択
sentaku
การเลือกตั้ง

-
コラボレーション
koraborēshon
การทำงานร่วมกัน

-

iro
สี

-
接触
sesshoku
การติดต่อ

-
危険
kiken
อันตราย

-
愛の宣言
ai no sengen
การสารภาพรัก

-
減少
genshō
ความเสื่อมสภาพ

-
定義
teigi
การจำกัดความ

-
違い
chigai
ความแตกต่าง

-
困難
kon'nan
ความยากลำบาก

-
方向
hōkō
ทิศทาง

-
発見
hakken
การค้นพบ

-
障害
shōgai
ความวุ่นวาย

-
遠方
enpō
ระยะห่าง

-
距離
kyori
ระยะทาง

-
多様性
tayō-sei
ความหลากหลาย

-
努力
doryoku
ความพยายาม

-
探査
tansa
การสำรวจ

-
転倒
tentō
การล้ม

-

chikara
กำลัง

-
香り
kaori
กลิ่นหอม

-
自由
jiyū
เสรีภาพ

-
幽霊
yūrei
ผี

-
半分
hanbun
ครึ่งหนึ่ง

-
高さ
taka-sa
ความสูง

-
援助
enjo
ความช่วยเหลือ

-
隠れ家
kakurega
การหลบซ่อน

-
祖国
sokoku
บ้านเกิด

-
衛生
eisei
ความสะอาด

-
アイデア
aidea
ความคิด

-
錯覚
sakkaku
ภาพลวงตา

-
想像力
sōzō-ryoku
จินตนาการ

-
知性
chisei
ปัญญา

-
招待
shōtai
การเชิญ

-
正義
masayoshi
ความยุติธรรม

-

hikari
แสง

-
外観
gaikan
การมอง

-
損失
sonshitsu
การสูญเสีย

-
倍率
bairitsu
การขยาย

-
ミス
misu
ความผิดพลาด

-
殺人
satsujin
การฆาตกรรม

-

kuni
ประเทศชาติ

-
目新しさ
meatarashi-sa
ความแปลกใหม่

-
オプション
opushon
ตัวเลือก

-
忍耐
nintai
ความอดทน

-
計画
keikaku
การวางแผน

-
問題
mondai
ปัญหา

-
保護
hogo
การป้องกัน

-
反射
hansha
การสะท้อน

-
共和国
kyōwakoku
สาธารณรัฐ

-
リスク
risuku
ความเสี่ยง

-
安全性
anzen-sei
ความปลอดภัย

-
秘密
himitsu
ความลับ

-
セックス
sekkusu
เพศ

-

kage
เงา

-
サイズ
saizu
ขนาด

-
連帯
rentai
ความสามัคคี

-
成功
seikō
ความสำเร็จ

-
サポート
sapōto
การสนับสนุน

-
伝統
dentō
ประเพณี

-
重さ
omo-sa
น้ำหนัก