ธรรมชาติ     
자연

-

둥근 모양
dung-geun moyang

ส่วนโค้ง

-

헛간
heosgan

โรงนา

-


man

อ่าว

-

해변
haebyeon

ชายหาด

-

농장
nongjang

ฟาร์ม

-

발자국
baljagug

ร่องรอย

-

수확
suhwag

การเก็บเกี่ยว

-

건초 더미
geoncho deomi

ก้อนหญ้าแห้ง

-

호수
hosu

ทะเลสาบ

-


ip

ใบไม้

-


san

ภูเขา

-

대양
daeyang

มหาสมุทร

-

파노라마
panolama

พาโนรามา

-

바위
bawi

ก้อนหิน

-


bom

แอ่งน้ำ

-


neup

ป่าพรุ

-

나무
namu

ต้นไม้

-

나무 줄기
namu julgi

ขอนไม้

-

계곡
gyegog

หุบเขา

-

보기
bogi

วิว

-

분사기
bunsagi

พวยน้ำ

-

폭포
pogpo

น้ำตก

-

파도
pado

คลื่น

-
둥근 모양
dung-geun moyang
ส่วนโค้ง

-
헛간
heosgan
โรงนา

-

man
อ่าว

-
해변
haebyeon
ชายหาด

-
거품
geopum
ฟอง

-
동굴
dong-gul
ถ้ำ

-
농장
nongjang
ฟาร์ม

-
화재
hwajae
ไฟ

-
발자국
baljagug
ร่องรอย

-
지구본
jigubon
โลก

-
수확
suhwag
การเก็บเกี่ยว

-
건초 더미
geoncho deomi
ก้อนหญ้าแห้ง

-
호수
hosu
ทะเลสาบ

-

ip
ใบไม้

-

san
ภูเขา

-
대양
daeyang
มหาสมุทร

-
파노라마
panolama
พาโนรามา

-
바위
bawi
ก้อนหิน

-

bom
แอ่งน้ำ

-

neup
ป่าพรุ

-
나무
namu
ต้นไม้

-
나무 줄기
namu julgi
ขอนไม้

-
계곡
gyegog
หุบเขา

-
보기
bogi
วิว

-
분사기
bunsagi
พวยน้ำ

-
폭포
pogpo
น้ำตก

-
파도
pado
คลื่น