สภาพอากาศ     
날씨

-

기압계
giabgye

เครื่องวัดความกดอากาศ

-

추위
chuwi

ความเย็น

-

초승달
choseungdal

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-

어둠
eodum

ความมืด

-

가뭄
gamum

ภัยแล้ง

-

지구
jigu

แผ่นดิน

-

안개
angae

หมอก

-

서리
seoli

น้ำค้างแข็ง

-

유약
yuyag

การจับเกาะของน้ำแข็ง

-

더위
deowi

ความร้อน

-

태풍
taepung

พายุเฮอริเคน

-

고드름
godeuleum

น้ำแข็งย้อย

-

번개
beongae

ฟ้าผ่า

-

유성
yuseong

อุกาบาต

-


dal

ดวงจันทร์

-

빗방울
bisbang-ul

หยดน้ำฝน

-


nun

หิมะ

-

눈송이
nunsong-i

เกล็ดหิมะ

-

눈사람
nunsalam

ตุ๊กตาหิมะ

-


byeol

ดาว

-

폭풍
pogpung

ฟ้าร้อง

-

폭풍 해일
pogpung haeil

น้ำท่วมฉับพลัน

-


hae

พระอาทิตย์

-

햇살
haes-sal

แสงแดด

-

일몰
ilmol

พระอาทิตย์ตก

-

온도계
ondogye

เครื่องวัดอุณหภูมิ

-

뇌우
noeu

พายุฝนฟ้าคะนอง

-

황혼
hwanghon

พลบค่ำ

-

날씨
nalssi

สภาพอากาศ

-

젖은 상태
jeoj-eun sangtae

สภาพเปียก

-
기압계
giabgye
เครื่องวัดความกดอากาศ

-
구름
guleum
เมฆ

-
추위
chuwi
ความเย็น

-
초승달
choseungdal
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว

-
어둠
eodum
ความมืด

-
가뭄
gamum
ภัยแล้ง

-
지구
jigu
แผ่นดิน

-
안개
angae
หมอก

-
서리
seoli
น้ำค้างแข็ง

-
유약
yuyag
การจับเกาะของน้ำแข็ง

-
더위
deowi
ความร้อน

-
태풍
taepung
พายุเฮอริเคน

-
고드름
godeuleum
น้ำแข็งย้อย

-
번개
beongae
ฟ้าผ่า

-
유성
yuseong
อุกาบาต

-

dal
ดวงจันทร์

-
무지개
mujigae
รุ้ง

-
빗방울
bisbang-ul
หยดน้ำฝน

-

nun
หิมะ

-
눈송이
nunsong-i
เกล็ดหิมะ

-
눈사람
nunsalam
ตุ๊กตาหิมะ

-

byeol
ดาว

-
폭풍
pogpung
ฟ้าร้อง

-
폭풍 해일
pogpung haeil
น้ำท่วมฉับพลัน

-

hae
พระอาทิตย์

-
햇살
haes-sal
แสงแดด

-
일몰
ilmol
พระอาทิตย์ตก

-
온도계
ondogye
เครื่องวัดอุณหภูมิ

-
뇌우
noeu
พายุฝนฟ้าคะนอง

-
황혼
hwanghon
พลบค่ำ

-
날씨
nalssi
สภาพอากาศ

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
สภาพเปียก

-
바람
balam
ลม