การศึกษา     
Onderwijs

-

de archeologie

โบราณคดี

-

het atoom

อะตอม

-

de krijtbord

กระดาน

-

de berekening

การคำนวณ

-

de rekenmachine

เครื่องคิดเลข

-

het certificaat

ใบรับรอง

-

het krijt

ชอล์ก

-

de klas

ชั้นเรียน

-

het circel

วงเวียน

-

het kompas

เข็มทิศ

-

het land

ประเทศ

-

de cursus

ชั้นเรียน

-

het diploma

อนุปริญญา

-

de richting

ทิศทาง

-

het onderwijs

การศึกษา

-

het filter

ตัวกรอง

-

de formule

สูตร

-

de geografie

ภูมิศาสตร์

-

de grammatica

ไวยากรณ์

-

de kennis

ความรู้

-

de taal

ภาษา

-

de les

การสอน

-

de bibliotheek

ห้องสมุด

-

de literatuur

วรรณคดี

-

de wiskunde

คณิตศาสตร์

-

de microscoop

กล้องจุลทรรศน์

-

het getal

จำนวน

-

de nummers

ตัวเลข

-

de druk

ความดัน

-

het prisma

ปริซึม

-

de professor

ศาสตราจารย์

-

de piramide

ปิรามิด

-

de radioactiviteit

กัมมันตภาพรังสี

-

de weegschaal

เครื่องชั่งน้ำหนัก

-

het heelal

อวกาศ

-

de statistieken

สถิติ

-

het studeren

การศึกษา

-

de lettergreep

พยางค์

-

de tabel

ตาราง

-

de vertaling

การแปล

-

de driehoek

รูปสามเหลี่ยม

-

de umlaut

เครื่องหมายบนสระ

-

de universiteit

มหาวิทยาลัย

-

de wereldkaart

แผนที่โลก

-
de archeologie
โบราณคดี

-
het atoom
อะตอม

-
de krijtbord
กระดาน

-
de berekening
การคำนวณ

-
de rekenmachine
เครื่องคิดเลข

-
het certificaat
ใบรับรอง

-
het krijt
ชอล์ก

-
de klas
ชั้นเรียน

-
het circel
วงเวียน

-
het kompas
เข็มทิศ

-
het land
ประเทศ

-
de cursus
ชั้นเรียน

-
het diploma
อนุปริญญา

-
de richting
ทิศทาง

-
het onderwijs
การศึกษา

-
het filter
ตัวกรอง

-
de formule
สูตร

-
de geografie
ภูมิศาสตร์

-
de grammatica
ไวยากรณ์

-
de kennis
ความรู้

-
de taal
ภาษา

-
de les
การสอน

-
de bibliotheek
ห้องสมุด

-
de literatuur
วรรณคดี

-
de wiskunde
คณิตศาสตร์

-
de microscoop
กล้องจุลทรรศน์

-
het getal
จำนวน

-
de nummers
ตัวเลข

-
de druk
ความดัน

-
het prisma
ปริซึม

-
de professor
ศาสตราจารย์

-
de piramide
ปิรามิด

-
de radioactiviteit
กัมมันตภาพรังสี

-
de weegschaal
เครื่องชั่งน้ำหนัก

-
het heelal
อวกาศ

-
de statistieken
สถิติ

-
het studeren
การศึกษา

-
de lettergreep
พยางค์

-
de tabel
ตาราง

-
de vertaling
การแปล

-
de driehoek
รูปสามเหลี่ยม

-
de umlaut
เครื่องหมายบนสระ

-
de universiteit
มหาวิทยาลัย

-
de wereldkaart
แผนที่โลก