ธรรมชาติ     
Natuur

-

de boog

ส่วนโค้ง

-

de stal

โรงนา

-

de baai

อ่าว

-

het strand

ชายหาด

-

de bel

ฟอง

-

de grot

ถ้ำ

-

de boerderij

ฟาร์ม

-

de voetafdruk

ร่องรอย

-

de aardbol

โลก

-

de oogst

การเก็บเกี่ยว

-

de hooibalen

ก้อนหญ้าแห้ง

-

het meer

ทะเลสาบ

-

het blad

ใบไม้

-

de berg

ภูเขา

-

de oceaan

มหาสมุทร

-

het panorama

พาโนรามา

-

de rots

ก้อนหิน

-

de bron

แอ่งน้ำ

-

het moeras

ป่าพรุ

-

de boom

ต้นไม้

-

de boomstam

ขอนไม้

-

het dal

หุบเขา

-

de waterstraal

พวยน้ำ

-

de waterval

น้ำตก

-

de golf

คลื่น

-
de boog
ส่วนโค้ง

-
de stal
โรงนา

-
de baai
อ่าว

-
het strand
ชายหาด

-
de bel
ฟอง

-
de grot
ถ้ำ

-
de boerderij
ฟาร์ม

-
het vuur
ไฟ

-
de voetafdruk
ร่องรอย

-
de aardbol
โลก

-
de oogst
การเก็บเกี่ยว

-
de hooibalen
ก้อนหญ้าแห้ง

-
het meer
ทะเลสาบ

-
het blad
ใบไม้

-
de berg
ภูเขา

-
de oceaan
มหาสมุทร

-
het panorama
พาโนรามา

-
de rots
ก้อนหิน

-
de bron
แอ่งน้ำ

-
het moeras
ป่าพรุ

-
de boom
ต้นไม้

-
de boomstam
ขอนไม้

-
het dal
หุบเขา

-
het uitzicht
วิว

-
de waterstraal
พวยน้ำ

-
de waterval
น้ำตก

-
de golf
คลื่น