ศาสนา     
Religie

-

Pasen +

เทศกาลอีสเตอร์

-

de paas-ei +

ไข่อีสเตอร์

-

de engel +

นางฟ้า

-

de bel +

ระฆัง

-

de bijbel +

พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-

de bisschop +

บิชอป

-

de zegen +

การสวดให้พร

-

het boeddhisme +

พระพุทธศาสนา

-

het christendom +

ศาสนาคริสต์

-

de kerstkado +

ของขวัญคริสต์มาส

-

de kerstboom +

ต้นคริสต์มาส

-

de kerk +

โบสถ์

-

de kist +

โลงศพ

-

de creatie +

การสร้าง

-

het kruisbeeld +

ไม้กางเขน

-

de duivel +

ภูต

-

de god +

พระเจ้า

-

het hindoeïsme +

ศาสนาฮินดู

-

de islam +

ศาสนาอิสลาม

-

het jodendom +

ศาสนายูดาย

-

de meditatie +

การทำสมาธิ

-

de mummie +

มัมมี่

-

de moslim +

ชาวมุสลิม

-

de paus +

สมเด็จพระสันตะปาปา

-

het gebed +

การภาวนา

-

de priester +

นักบวช

-

de religie +

ศาสนา

-

de godsdienst +

การไปโบสน์

-

de synagoge +

สุเหร่ายิว

-

de tempel +

วัด

-

het graf +

สุสาน

-
Pasen
เทศกาลอีสเตอร์

-
de paas-ei
ไข่อีสเตอร์

-
de engel
นางฟ้า

-
de bel
ระฆัง

-
de bijbel
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล

-
de bisschop
บิชอป

-
de zegen
การสวดให้พร

-
het boeddhisme
พระพุทธศาสนา

-
het christendom
ศาสนาคริสต์

-
de kerstkado
ของขวัญคริสต์มาส

-
de kerstboom
ต้นคริสต์มาส

-
de kerk
โบสถ์

-
de kist
โลงศพ

-
de creatie
การสร้าง

-
het kruisbeeld
ไม้กางเขน

-
de duivel
ภูต

-
de god
พระเจ้า

-
het hindoeïsme
ศาสนาฮินดู

-
de islam
ศาสนาอิสลาม

-
het jodendom
ศาสนายูดาย

-
de meditatie
การทำสมาธิ

-
de mummie
มัมมี่

-
de moslim
ชาวมุสลิม

-
de paus
สมเด็จพระสันตะปาปา

-
het gebed
การภาวนา

-
de priester
นักบวช

-
de religie
ศาสนา

-
de godsdienst
การไปโบสน์

-
de synagoge
สุเหร่ายิว

-
de tempel
วัด

-
het graf
สุสาน