ศัพท์นามธรรม     
Abstracte termen

-

de administratie

การจัดการ

-

de reclame

การโฆษณา

-

de pijl

ลูกศร

-

het verbod

ห้าม

-

de carrière

อาชีพ

-

het midden

ศูนย์

-

de keuze

การเลือกตั้ง

-

de samenwerking

การทำงานร่วมกัน

-

het contact

การติดต่อ

-

het gevaar

อันตราย

-

de verklaring van de liefde

การสารภาพรัก

-

de bouwval

ความเสื่อมสภาพ

-

de definitie

การจำกัดความ

-

het verschil

ความแตกต่าง

-

de moeilijkheid

ความยากลำบาก

-

de richting

ทิศทาง

-

de ontdekking

การค้นพบ

-

de aandoening

ความวุ่นวาย

-

de afstand

ระยะห่าง

-

de afstand

ระยะทาง

-

de diversiteit

ความหลากหลาย

-

de inspanning

ความพยายาม

-

de exploratie

การสำรวจ

-

de val

การล้ม

-

de kracht

กำลัง

-

de geur

กลิ่นหอม

-

de vrijheid

เสรีภาพ

-

de halve

ครึ่งหนึ่ง

-

de hoogte

ความสูง

-

de hulp

ความช่วยเหลือ

-

de schuilplaats

การหลบซ่อน

-

het vaderland

บ้านเกิด

-

de hygiëne

ความสะอาด

-

het idee

ความคิด

-

de illusie

ภาพลวงตา

-

de verbeelding

จินตนาการ

-

de intelligentie

ปัญญา

-

de uitnodiging

การเชิญ

-

de rechtvaardigheid

ความยุติธรรม

-

het licht

แสง

-

het uiterlijk

การมอง

-

het verlies

การสูญเสีย

-

de vergroting

การขยาย

-

de fout

ความผิดพลาด

-

de moord

การฆาตกรรม

-

de natie

ประเทศชาติ

-

de nieuwigheid

ความแปลกใหม่

-

de mogelijkheid

ตัวเลือก

-

het geduld

ความอดทน

-

de planning

การวางแผน

-

het probleem

ปัญหา

-

de bescherming

การป้องกัน

-

de reflectie

การสะท้อน

-

de republiek

สาธารณรัฐ

-

het risico

ความเสี่ยง

-

de veiligheid

ความปลอดภัย

-

het geheim

ความลับ

-

de schaduw

เงา

-

de grootte

ขนาด

-

de solidariteit

ความสามัคคี

-

het succes

ความสำเร็จ

-

de ondersteuning

การสนับสนุน

-

de traditie

ประเพณี

-

het gewicht

น้ำหนัก

-
de administratie
การจัดการ

-
de reclame
การโฆษณา

-
de pijl
ลูกศร

-
het verbod
ห้าม

-
de carrière
อาชีพ

-
het midden
ศูนย์

-
de keuze
การเลือกตั้ง

-
de samenwerking
การทำงานร่วมกัน

-
de kleur
สี

-
het contact
การติดต่อ

-
het gevaar
อันตราย

-
de verklaring van de liefde
การสารภาพรัก

-
de bouwval
ความเสื่อมสภาพ

-
de definitie
การจำกัดความ

-
het verschil
ความแตกต่าง

-
de moeilijkheid
ความยากลำบาก

-
de richting
ทิศทาง

-
de ontdekking
การค้นพบ

-
de aandoening
ความวุ่นวาย

-
de afstand
ระยะห่าง

-
de afstand
ระยะทาง

-
de diversiteit
ความหลากหลาย

-
de inspanning
ความพยายาม

-
de exploratie
การสำรวจ

-
de val
การล้ม

-
de kracht
กำลัง

-
de geur
กลิ่นหอม

-
de vrijheid
เสรีภาพ

-
het spook
ผี

-
de halve
ครึ่งหนึ่ง

-
de hoogte
ความสูง

-
de hulp
ความช่วยเหลือ

-
de schuilplaats
การหลบซ่อน

-
het vaderland
บ้านเกิด

-
de hygiëne
ความสะอาด

-
het idee
ความคิด

-
de illusie
ภาพลวงตา

-
de verbeelding
จินตนาการ

-
de intelligentie
ปัญญา

-
de uitnodiging
การเชิญ

-
de rechtvaardigheid
ความยุติธรรม

-
het licht
แสง

-
het uiterlijk
การมอง

-
het verlies
การสูญเสีย

-
de vergroting
การขยาย

-
de fout
ความผิดพลาด

-
de moord
การฆาตกรรม

-
de natie
ประเทศชาติ

-
de nieuwigheid
ความแปลกใหม่

-
de mogelijkheid
ตัวเลือก

-
het geduld
ความอดทน

-
de planning
การวางแผน

-
het probleem
ปัญหา

-
de bescherming
การป้องกัน

-
de reflectie
การสะท้อน

-
de republiek
สาธารณรัฐ

-
het risico
ความเสี่ยง

-
de veiligheid
ความปลอดภัย

-
het geheim
ความลับ

-
het geslacht
เพศ

-
de schaduw
เงา

-
de grootte
ขนาด

-
de solidariteit
ความสามัคคี

-
het succes
ความสำเร็จ

-
de ondersteuning
การสนับสนุน

-
de traditie
ประเพณี

-
het gewicht
น้ำหนัก