ธรรมชาติ     
Natur

-

ein boge

ส่วนโค้ง

-

ein låve

โรงนา

-

ei bukt

อ่าว

-

ei strand

ชายหาด

-

ei boble

ฟอง

-

ei hole

ถ้ำ

-

ein gard

ฟาร์ม

-

eit spor

ร่องรอย

-

ein globus

โลก

-

ei avling

การเก็บเกี่ยว

-

ein høyball

ก้อนหญ้าแห้ง

-

ein innsjø

ทะเลสาบ

-

eit blad

ใบไม้

-

eit fjell

ภูเขา

-

eit hav

มหาสมุทร

-

eit panorama

พาโนรามา

-

ein stein

ก้อนหิน

-

ei kjelde

แอ่งน้ำ

-

ei myr

ป่าพรุ

-

eit tre

ต้นไม้

-

ein trestamme

ขอนไม้

-

ein dal

หุบเขา

-

ei utsikt

วิว

-

ei vasstråle

พวยน้ำ

-

ein foss

น้ำตก

-

ei bølgje

คลื่น

-
ein boge
ส่วนโค้ง

-
ein låve
โรงนา

-
ei bukt
อ่าว

-
ei strand
ชายหาด

-
ei boble
ฟอง

-
ei hole
ถ้ำ

-
ein gard
ฟาร์ม

-
ein eld
ไฟ

-
eit spor
ร่องรอย

-
ein globus
โลก

-
ei avling
การเก็บเกี่ยว

-
ein høyball
ก้อนหญ้าแห้ง

-
ein innsjø
ทะเลสาบ

-
eit blad
ใบไม้

-
eit fjell
ภูเขา

-
eit hav
มหาสมุทร

-
eit panorama
พาโนรามา

-
ein stein
ก้อนหิน

-
ei kjelde
แอ่งน้ำ

-
ei myr
ป่าพรุ

-
eit tre
ต้นไม้

-
ein trestamme
ขอนไม้

-
ein dal
หุบเขา

-
ei utsikt
วิว

-
ei vasstråle
พวยน้ำ

-
ein foss
น้ำตก

-
ei bølgje
คลื่น