ธรรมชาติ     
Natur

-

en bue +

ส่วนโค้ง

-

en låve +

โรงนา

-

ei bukt +

อ่าว

-

ei strand +

ชายหาด

-

ei boble +

ฟอง

-

ei hule +

ถ้ำ

-

en bondegård +

ฟาร์ม

-

en ild +

ไฟ

-

et fotavtrykk +

ร่องรอย

-

en klode +

โลก

-

ei innhøsting +

การเก็บเกี่ยว

-

en høyball +

ก้อนหญ้าแห้ง

-

en innsjø +

ทะเลสาบ

-

et blad +

ใบไม้

-

et fjell +

ภูเขา

-

et hav +

มหาสมุทร

-

et panorama +

พาโนรามา

-

ei klippe +

ก้อนหิน

-

ei kilde +

แอ่งน้ำ

-

en sump +

ป่าพรุ

-

et tre +

ต้นไม้

-

en trestamme +

ขอนไม้

-

en dal +

หุบเขา

-

ei utsikt +

วิว

-

ei vannstråle +

พวยน้ำ

-

en foss +

น้ำตก

-

ei bølge +

คลื่น

-
en bue
ส่วนโค้ง

-
en låve
โรงนา

-
ei bukt
อ่าว

-
ei strand
ชายหาด

-
ei boble
ฟอง

-
ei hule
ถ้ำ

-
en bondegård
ฟาร์ม

-
en ild
ไฟ

-
et fotavtrykk
ร่องรอย

-
en klode
โลก

-
ei innhøsting
การเก็บเกี่ยว

-
en høyball
ก้อนหญ้าแห้ง

-
en innsjø
ทะเลสาบ

-
et blad
ใบไม้

-
et fjell
ภูเขา

-
et hav
มหาสมุทร

-
et panorama
พาโนรามา

-
ei klippe
ก้อนหิน

-
ei kilde
แอ่งน้ำ

-
en sump
ป่าพรุ

-
et tre
ต้นไม้

-
en trestamme
ขอนไม้

-
en dal
หุบเขา

-
ei utsikt
วิว

-
ei vannstråle
พวยน้ำ

-
en foss
น้ำตก

-
ei bølge
คลื่น