ธรรมชาติ     
Natur

-

en bue

ส่วนโค้ง

-

en låve

โรงนา

-

ei bukt

อ่าว

-

ei strand

ชายหาด

-

ei boble

ฟอง

-

ei hule

ถ้ำ

-

en bondegård

ฟาร์ม

-

en ild

ไฟ

-

et fotavtrykk

ร่องรอย

-

en klode

โลก

-

ei innhøsting

การเก็บเกี่ยว

-

en høyball

ก้อนหญ้าแห้ง

-

en innsjø

ทะเลสาบ

-

et blad

ใบไม้

-

et fjell

ภูเขา

-

et hav

มหาสมุทร

-

et panorama

พาโนรามา

-

ei klippe

ก้อนหิน

-

ei kilde

แอ่งน้ำ

-

en sump

ป่าพรุ

-

et tre

ต้นไม้

-

en trestamme

ขอนไม้

-

en dal

หุบเขา

-

ei utsikt

วิว

-

ei vannstråle

พวยน้ำ

-

en foss

น้ำตก

-

ei bølge

คลื่น

-
en bue
ส่วนโค้ง

-
en låve
โรงนา

-
ei bukt
อ่าว

-
ei strand
ชายหาด

-
ei boble
ฟอง

-
ei hule
ถ้ำ

-
en bondegård
ฟาร์ม

-
en ild
ไฟ

-
et fotavtrykk
ร่องรอย

-
en klode
โลก

-
ei innhøsting
การเก็บเกี่ยว

-
en høyball
ก้อนหญ้าแห้ง

-
en innsjø
ทะเลสาบ

-
et blad
ใบไม้

-
et fjell
ภูเขา

-
et hav
มหาสมุทร

-
et panorama
พาโนรามา

-
ei klippe
ก้อนหิน

-
ei kilde
แอ่งน้ำ

-
en sump
ป่าพรุ

-
et tre
ต้นไม้

-
en trestamme
ขอนไม้

-
en dal
หุบเขา

-
ei utsikt
วิว

-
ei vannstråle
พวยน้ำ

-
en foss
น้ำตก

-
ei bølge
คลื่น